'Camera's en bodycams inzetten voor meer transparantie en objectiviteit bij confrontaties Brusselaars en politie'

04 Februari 2021

 'Camera's en bodycams inzetten voor meer transparantie en objectiviteit bij confrontaties Brusselaars en politie'

Transparantie door inzet van bodycams en camera's in cellen, en registratie en objectieve opvolging van controles: dat voorstel wordt deze maand door alle politieraadsleden van Groen en Ecolo ingediend op de politieraden van de verschillende zones, op initiatief van Brusselse Parlementsleden Juan Benjumea-Moreno (Groen) en Hicham Talhi (Ecolo). Benjumea-Moreno: 'Een ontmoeting tussen politie en Brusselaars mondt momenteel te vaak uit in escalatie, langs één van of beide kanten. Door te zorgen voor transparantie en objectieve registratie van feiten en controles voorkomen we speculatie over wie de fout inging en kan dat objectief vastgesteld worden. Zowel de Brusselaars als de politie hebben daar baat bij.'

Geweld tegen en door de politie: het is een terugkerend fenomeen dat altijd dezelfde onopgeloste vragen achterlaat: wie ging in de fout, wat is er precies gebeurd? Om weg te blijven van speculatie en 'woord tegen woord'-situaties, willen de groenen met een kader voor het gebruik van bodycams en camera's in dienstvoertuigen zorgen voor meer transparantie en objectiviteit. Het uiteindelijke doel: vermijden dat dezelfde situaties zich blijven herhalen en het vertrouwen tussen Brusselaars en politie doen toenemen. 'Door bijvoorbeeld bodycams te verplichten bij betogingen of andere interventies, zonder de mogelijkheid die te onderbreken, kunnen we zicht krijgen op een volledige situatie in plaats van slechts een momentopname, zoals nu vaak door een omstaander gefilmd. Zo kunnen we vaststellen wie wanneer in de fout ging en voorkomen dat zich dat in de toekomst herhaalt,' aldus Benjumea-Moreno.

Naast bodycams pleiten de ecologisten ook voor camera's in cellen en dienstvoertuigen. Ook in dit geval om een feitelijke registratie te hebben van wat er precies gebeurt. Talhi: 'Registratie van feiten zorgt ervoor dat we weg kunnen blijven van welles-nietes-situaties. Met een objectief verslag van wat er is gebeurd, kunnen zowel Brusselaars als politie gerust zijn dat wanneer er een fout wordt gemaakt, de nodige gerechtelijke stappen ondernomen kunnen worden.' 

Verbetering van de relatie tussen burgers en politie is een belangrijk punt voor de ecologisten. Om die reden willen de groenen dat er naast audiovisuele registratie met camera's ook nauwgezet wordt bijgehouden wie wanneer welke controle uitvoert. Zo wordt er weggebleven van willekeur en is evaluatie en bijsturing van controles mogelijk. Onder andere in de strijd tegen ethnic profiling is dat een belangrijke stap. Daarnaast pleiten de groenen voor een intensievere samenwerking met Unia en de organisatie van neutrale ontmoetingen tussen politie en jongeren, zoals deze week gebeurde in Molenbeek. 'Het belang van wijkwerking is enorm groot. Het organiseren van neutrale ontmoetingen tussen politie en Brusselaars is daar een belangrijk onderdeel van. Wanneer agenten en jongeren elkaar kennen, is er immers automatisch minder wantrouwen,' besluit Benjumea-Moreno.