Programma Anderlecht

Anderlecht is een fantastische gemeente: groen en bruisend, veel mensen met verschillende achtergronden wonen hier samen.

Anderlecht is een goede plek om te wonen, onze thuis.

Maar de afgelopen jaren zijn de problemen in onze gemeente groter geworden en die moeten worden aangepakt. De leefomgeving gaat achteruit: netheid, sluikstorten, zones 30 die niet worden gerespecteerd, geen burgerparticipatie bij de grote projecten, leden van het college die zich niet 100% investeren in hun taken, nauwelijks kwaliteitsvolle handelszaken bijgekomen, een handelscentrum dat al jaren geen impulsen heeft ontvangen, de lijst is lang.

Ecolo-Groen heeft deze problemen jarenlang aangekaart in de gemeenteraad en voorstellen gedaan voor oplossingen. Helaas konden we niet veel vooruitgang zien, de meeste problemen worden gewoon genegeerd. In de volgende legislatuur willen we de dingen vanuit de meerderheid verbeteren en Anderlecht ten goede veranderen voor iedereen. Dit zijn onze prioriteiten:

  • Stop de cumul.
  • Het is absoluut noodzakelijk het vertrouwen in de politieke mandatarissen te herstellen. We engageren ons om de functie van schepen voltijds uit te oefenen, in volledige transparantie, zonder te cumuleren met andere mandaten of betaalde professionele activiteiten.
  • Burgers betrekken bij beslissingen.
  • We willen inhoudelijke publieke debatten vóór de gemeente belangrijke beslissingen neemt. Projecten zoals de parking aan het Dapperheidsplein en de jachthaven moeten vorm krijgen in samenspraak met de wijkbewoners. De gemeente moet ook structurele momenten van overleg tussen het College en de burgers organiseren, de burgers moeten de kans krijgen om mee de agenda te bepalen. 
  • Een kwaliteitsvolle leefomgeving.
  • We willen de netheid van onze straten garanderen door effectiever te vechten tegen sluikstorten en onbeschaafd gedrag. Repressie gaat hierbij hand in hand met sensibiliseringscampagnes.  Fietsers en voetgangers krijgen dankzij investeringen in verkeersleefbaarheid de veiligheid die ze verdienen. We willen herinvesteren in een aanspreekbare buurtpolitie, onder andere door fietsteams te creëren.

ONTDEK HIER ONS VOLLEDIGE PROGRAMMA!