05 apr 2018

Annemie Maes

Brussels Parlementslid en Gemeenschapssenator

Lid van het Bureau BHP
Lid van het Uitgebreid Bureau VGC
Gemeenschapssenator

Commissies BHP:

  • Leefmilieu & Energie
  • Binnenlandse Zaken
  • Bijzondere Commissie over de Dienst voor Brandweer & Dringende Medische Hulpverlening (ondervoorzitter)

Commissies VGC:

  • Algemene Zaken
  • Financiën & Begroting
  • Cultuur, Jeugd & Sport

 

Website: annemiemaes.be
Facebook: annemie.maes.9
Twitter: @AnnemieMaes46
Instagram: annemiemaes46