Annemie Maes

Brussels Parlementslid en Gemeenschapssenator

“Voor mij is het duidelijk: ik wil een leefbaarder Brussel. En een Brussel waar je op een aangename manier kan fietsen, kan spelen en genieten van de stad. Dat is ook de reden waarom ik in de politiek ben gestapt. De Brusselse kiezer heeft mij een duidelijk mandaat gegeven om te blijven focussen op duurzame en leefbare oplossingen voor Brussel, waar je jong kan zijn en oud wilt worden.” 

Annemie Maes is senator en parlementslid voor Groen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Tegelijkertijd zetelt ze ook in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ze is vooral actief rond leefmilieu (luchtkwaliteit, voedsel en meer groen), dierenwelzijn, fietsen, netheid en afval, binnenlandse zaken (veiligheid, gemeentes en zwembaden) en cultuur, media & jeugd. Daarnaast is Annemie ook gemeenteraadslid in haar gemeente, Jette en politieraadslid in zone Brussel zone West.

Aan de KULeuven haalde Annemie haar licentiaatsdiploma oudheidkunde en kunstgeschiedenis en ze ging een tijdje naar Italië voor archeologische opgravingen. Annemie heeft ook tien jaar gewerkt in de sector van de auteursrechten. Ze is de trotse moeder van Simon en Emilia.

 

Lid van het Bureau BHP
Lid van het Uitgebreid Bureau VGC
Gemeenschapssenator

Commissies BHP:

  • Leefmilieu & Energie
  • Binnenlandse Zaken
  • Bijzondere Commissie over de Dienst voor Brandweer & Dringende Medische Hulpverlening (ondervoorzitter)

Commissies VGC:

  • Algemene Zaken
  • Financiën & Begroting
  • Cultuur, Jeugd & Sport

 

Website: annemiemaes.be
Facebook: annemie.maes.9
Twitter: @AnnemieMaes46
Instagram: annemiemaes46