Arnaud Verstraete

Brussels Parlementslid

Arnaud Verstraete woont in Schaarbeek en is daar gemeenteraadslid. Hij zetelde van 2014-2019 al in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, waar hij het Samusocial-schandaal aan het licht bracht. Hij wil van Brussel een internationaal voorbeeld maken op ecologisch, economisch en sociaal vlak.

Arnaud is fractieleider en volgt deze thema's op:

  • Mobiliteit
  • Huisvesting
  • VGC Financiën en Algemene Zaken
  • VGC Onderwijs


Arnaud Verstraete habite à Schaerbeek et il y est membre du conseil municipal. Il était déjà membre du Parlement de Bruxelles-Capitale de 2014 à 2019, où il a exposé le scandale du Samusocial. Il veut faire de Bruxelles un exemple international en termes écologiques, économiques et sociaux.

Arnaud est chef de groupe et suit les thèmes suivants:

  • La mobilité
  • Le logement
  • VGC Finances et affaires générales
  • VGC Education

 

Facebook: arnaudverstraetegroen
Twitter: @ArnauVerstraete
Instagram: verstraetearnaud
Website: arnaudverstraete.be