05 apr 2018

Bruno De Lille

Brussels Parlementslid

Lid van het Uitgebreid Bureau BHP

Commissies BHP:

  • Financiën & Algemene Zaken
  • Begroting
  • Infrastructuur & Mobiliteit
  • Economische Zaken & Tewerkstelling (tweede ondervoorzitter)
  • Europese Aangelegenheden
  • Adviescomité voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

Commissies VGC: Onderwijs (voorzitter van de commissie)

 

Website: brunodelille.eu
Facebook: delillebruno
Twitter: @BrunoDeLille
Instagram: brunodelille