Stad Brussel

 

Wie zijn we?

Groen in Stad Brussel (Vijfhoek, N-O-wijk, Haren, Laken, Neder-over-Heembeek) is een zeer dynamische groep. We voeren geregeld actie voor een stad op mensenmaat en samen met Ecolo vormen we een fractie in de gemeenteraad. Onze schepen Bart Dhondt zet zich in voor een mobiliteitsbeleid dat schone lucht en veilige straten voorop stelt. Wil je eens naar onze maandelijkse vergaderingen komen, dan kan dat (je hoeft niet eens lid van Groen te zijn, al zijn we natuurlijk erg blij als je besluit om ons ook met een lidkaart te steunen). Geef een seintje via [email protected] en je wordt per mail uitgenodigd. Of anders hou je deze website of onze Facebookpagina maar in de gaten …

Ontdek ook de website van Ecolo-Groen Brussel!

Qui sommes-nous?

Groen dans la Ville de Bruxelles (Pentagone, quartiers N-O, Haren, Laeken, Neder-Over-Heembeek) est un groupe très dynamique. Nous entrons régulièrement en action pour une ville à taille humaine et ensemble avec Ecolo, nous formons une fraction au conseil municipal. Notre échevin Bart Dhont s’engage pour une politique de mobilité qui privilégie l’air pur et les rues sûres. Si vous souhaitez assister à l’une de nos réunions mensuelles, vous pouvez (vous n’avez même pas besoin d’être membre de Groen, bien que nous soyons naturellement très heureux si vous décidez de nous soutenir avec une carte de membre). Contactez [email protected] et vous serez invité par mail. Une alternative est de garder ce site internet ou notre page Facebook à l’œil…

Découvrez également le site internet d’Ecolo-Groen Bruxelles!


Ons bestuur

   

Erik Hulsbosch

Voorzitter

Liebrecht Lierman

Secretaris

Onze schepen

3._Bart_Dhondt_Brussel-Stad.jpg

Bart Dhondt

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Website: www.bartdhondt.be
Facebook: bart.dhondt
Twitter: @BartDhondt
Instagram: bartdhondt

 


Onze raadsleden

 

Soetkin Hoessen 

Gemeenteraadslid

 


Lotte Stoops

Gemeenteraadslid, Politieraadslid en OCMW-raadslid 

 

Brussel is mijn stad. Ik voel me hier thuis én elke dag op vakantie: de voortdurende stroom ontdekkingen, de vele talen, je kinderen het onbekende leren omarmen. Onbetaalbaar! De chaos van Brussel schept mogelijkheden. Zo zwengelde ik een hoop Lakenaars aan om een verlaten groene plek weer bespeelbaar te maken. Ons burgerinitiatief kende een groot succes doordat het een antwoord gaf aan de enorme lokale nood aan speel-, adem- én ontmoetingsruimte. Dit zie ik in heel Brussel, mensen kennen de noden uit hun buurt en staan vaak met oplossingen te zwaaien. Qua mobiliteit moet het anders. Ik woon op 400 meter van de school van mijn kinderen, maar het is te onveilig om hen met de fiets te brengen. En ook daar zien we burgers opstaan!

De betekenis van het woord ‘politiek’ gaat terug op het ‘leven als burger in de samenleving’. De burgers moeten onderdeel worden van het beleid. Ik wil een lans breken voor een herboren Brussel waar Brusselaars au sérieux genomen worden. Ik sta dus voor een co-city. Participatie is me te min, we moeten gaan naar co-creatie! De rol van de gemeente is om maatregelen te treffen die haar bewoners dienen, niet met megalomane projecten, maar met inspraak van de burger.