24 jun 2022

Brussel maakt groene ruimte droogte- en brandbestendig

De lentemaanden waren warm en droog. Voorlopig blijft het Brussels Gewest gespaard van grote waterschaarste. "Toch is het essentieel om Brusselse natuur en groene ruimte voor te bereiden op lange periodes van droogte," klinkt het bij Groen-parlementslid Lotte Stoops. Met een verregaand 'Droogteplan' wil de Brusselse regering groene ruimte beschermen tegen droogte en brand, maar ze wacht niet op de goedkeuring daarvan om al preventieve maatregelen te nemen.

In Brussel zien we in de parken de gevolgen van de langdurige droogte en hitte: verdorring, het gras heeft bruine plekken en bloemperken moeten bijna dagelijks worden besproeid. Het Brussels Gewest bereidt daarom een verregaand droogteplan voor. Uit een antwoord van minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) naar aanleiding van een vraag van Groen-parlementslid Lotte Stoops blijkt dat Brussel niet wacht op de goedkeuring van het plan om alvast maatregelen te nemen.

De oprichting van een werkgroep 'Droogte' is een van de geplande maatregelen, maar de werkgroep werd al vervroegd bijeengeroepen. Tot de werkgroep behoren VIVAQUA, Leefmilieu Brussel, HYDRIA, de Haven van Brussel, Brussel Preventie & Veiligheid en een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor waterbeleid. De werkgroep kwam begin deze maand al samen om de huidige situatie van de drinkwatervoorraden en het Waterbeheerplan te bespreken.

Zoniënwoud beschermen tegen brandgevaar

Uit metingen van Leefmilieu Brussel blijkt dat het gemiddelde grondwaterpeil in het Zoniënwoud de voorbije zes jaar met meer dan een meter zakte. Een lager waterpeil verkleint de vijvers en beken voor dieren en verhoogt de risico’s op verdorring en zelfs brand in het woud. Dat maakt het Brusselse deel van het Zoniënwoud een risicogebied in ons Gewest.

In maart hebben de Brusselse Brandweer (DBDMH) en Brussel Leefmilieu het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een studie over het risico op bosbranden . Hierbij worden de meest kwetsbare gebieden geïdentificeerd, wordt geëvalueerd of hun uitrusting geschikt is voor brandinterventies en worden samenwerkingen opgezet met de brandweerdiensten van de andere gewesten.

Preventie

Om de negatieve impact van langdurige periodes van droogte en hittegolven te verminderen, worden preventieve en noodmaatregelen opgenomen in het Waterbeheerplan voor 2022-2027. In de commissie Leefmilieu bleek dat het o.a. gaat over het beter spreiden van maaien om de voortijdige vergeling van gazons tegen te gaan, een duidelijke prioritering bij het besproeien en een droogtegeschikte plantenkeuze voor aanplantingen. "Hoe natuurlijker een groene ruimte, hoe groter de weerstand en veerkracht bij hitte en watertekort," juicht Stoops het initiatief toe.

Daarnaast ontwikkelt Leefmilieu Brussel, in nauwe samenwerking met de gemeenten en andere gewestelijke actoren, een referentiekader voor ecologisch beheer om het beheer van groene ruimte efficiënter te organiseren.

Meer groen, minder grijs

Het is essentieel om ook in onze stadsplanning te zorgen dat het Gewest klaar is om periodes van droogte op te vangen. Ontharding en vergroening helpen hierbij. "Het blijft daarom belangrijk om in te zetten op meer groene openbare ruimte," pleit Stoops, "zodat de Brusselaars niet allemaal naar dezelfde parken moeten gaan als ze van frisse groene ruimte willen genieten. Zo kunnen zowel mens als natuur op adem komen."

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren