Brussel voorziet wettelijk kader voor energiegemeenschappen: commons en coöperatieven worden naar hoger niveau getild.

17 December 2020

Brussel voorziet wettelijk kader voor energiegemeenschappen: commons en coöperatieven worden naar hoger niveau getild.

Gisteren in de commissie Leefmilieu bevestigde minister Alain Maron dat hij voor een wettelijk kader zal zorgen om energiegemeenschappen te steunen: groepen van burgers en organisaties die samen energie opwekken en er gezamenlijk gebruik van maken. Brussels Parlementslid Lotte Stoops (Groen) reageert enthousiast: 'Dat actief burgerschap en commoning een belangrijke plaats hebben in een veerkrachtige toekomst, dat wordt met deze stap vooruit nog maar eens duidelijk. Zonnedelen is een voorbeeld bij uitstek dat toont hoe we gemeengoed gemeenschappelijk kunnen beheren. Minister Maron geeft een enorm krachtig signaal en zet een belangrijke stap vooruit door dit te faciliteren.'

De zon is een belangrijke energiebron die toegankelijk is voor iedereen. Gisteren bevestigde minister Maron dat hij een wettelijk kader zal voorzien dat Brusselaars toelaat zich te verenigen in energiegemeenschappen. Stoops: Dit is echt een overwinning voor ondernemende burgers. Dankzij een amendement van de groenen in de vorige legislatuur werden pilootprojecten rond zonnedelen mogelijk en nu tillen we alles naar een hoger niveau. Doordat we een wettelijk kader voorzien, kunnen we commons en coöperatieven echt laten floreren. Het is dankzij die eerste bottom-up initiatieven van burgers, dat energiegemeenschappen nu een wettelijk kader krijgen en dat we echt een grote stap vooruit zetten.

Waar energie in het verleden bijna uitsluitend top down voorzien werd (grote spelers die energie leveren aan wie ervoor betaalt), laten zonnepanelen meer en meer zelfvoorziening toe. Niet alleen is inzetten op hernieuwbare energie broodnodig in de strijd tegen de klimaatverandering, ook speelt er een belangrijk sociaal aspect mee. 'Als we opgewekte energie slim verdelen, worden kwetsbare groepen niet of minder getroffen door hoge energieprijzen. Collectief zelfverbruik helpt dus in de strijd tegen energiearmoede en is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking iedereen in een gemeenschap sterker maakt,' legt Stoops uit.

Door zich te verenigen in energiegemeenschappen krijgen burgers automatisch ook een invloed op het aandeel groene energie in de toekomst én creëren ze een unieke kans om aan buurtontwikkeling te doen. Stoops: 'Het opzetten van die 'communities' maakt dat mensen en organisaties uit de buurt mekaar leren kennen, en zorgt dus ook voor sociale energie. Tegelijk kunnen eventuele energieoverschotten - van een school tijdens de zomervakantie bv. - doorstromen naar leden van de energiegemeenschap. Op die manier worden energievraag en -aanbod binnen de gemeenschap opgevangen.'

Minister Maron bevestigde dat naast twee proefprojecten die nu lopen, van vier projecten de aanvraag nog loopt, en dat er nog eens 15 in de onderzoeksfase zitten.

Over het toekomstig wettelijk kader
Het wettelijk kader zorgt voor erkenning van energiegemeenschappen als nieuwe speler op de elektriciteitsmarkt met een operationeel kader voor de opkomst ervan, erkenning van een nieuw statuut als 'actieve klant', en erkenning van het delen van zelfgeproduceerde energie door leden van een energiegemeenschap of tussen 'actieve klanten' onderling. Wat tarieven betreft, zal er een tarifaire richtlijn komen die het energiedelen zal aanmoedigen.