Dag van de Ondernemer: Groen en Ecolo vragen in resolutie om betere ondersteuning voor student-ondernemers

16 November 2018

Dag van de Ondernemer: Groen en Ecolo vragen in resolutie om betere ondersteuning voor student-ondernemers

Naar aanleiding van de Dag van de Ondernemer op 16 november vragen Groen en Ecolo een betere ondersteuning voor de Brusselse student-ondernemers. Ze dienden daarvoor een resolutie in die vraagt om een structureel beleid om zo het aantal student-ondernemers sterk te doen stijgen. “In Gent hebben we al gezien hoe succesvol structurele, overzichtelijke en laagdrempelige ondersteuning kan zijn; dit moeten we ook aan onze ambitieuze Brusselse student-ondernemers bieden”, zegt Bruno De Lille (Groen).

 

Brussel is de startersstad van België. 1 op 95 inwoners start een eigen zaak, meer dan in alle Belgische provincies. Elke dag worden 35 bedrijven opgericht in Brussel, en daar zitten veel jonge mensen bij. 

Brussel is bovendien, met een 50-tal hoger onderwijsinstellingen en meer dan 90.000 studenten, de grootste studentenstad van het land. Toch telt Vlaanderen volgens cijfers van Unizo 10 keer meer student-ondernemers dan Brussel.

Brussel blijft duidelijk achter bij bijvoorbeeld Gent. Ons Gewest heeft wel een Strategie Jonge Ondernemers die vanuit goede intenties vertrekt, maar de begeleiding is niet toegankelijk genoeg, de gesteunde projecten niet structureel en helaas voorzien nog niet alle Brusselse hogescholen een statuut voor student-ondernemers naar het voorbeeld van het topsportstudentstatuut”, licht Bruno De Lille toe. “Het resultaat is er dan ook naar: in Gent alleen werden vorig academiejaar een 500-tal studenten begeleid; alle projecten van het Brussels gewest samen creëerden minder dan 200 begeleide trajecten.”

Gent heeft de organisatie Gentrepreneur; de referentieorganisatie voor student-ondernemers in Gent. De organisatie is zo succesvol doordat ze alle relevante actoren samenbrengt en erin slaagt om door haar toegankelijkheid veel studenten te bereiken.

Brussel kan hier een voorbeeld nemen aan Gent. Brusselse student-ondernemers verdienen een meer doortastende strategie voor een toegankelijk aanbod van ondersteuning. Daarom leggen we deze resolutie aan het Brussels Parlement voor”, besluit De Lille.