Elke Van den Brandt

Ondervoorzitter

Sam Vandenberghe

Politiek Opbouwwerker

Soetkin Hoessen

Secretaris

Jos Raymenants

Voorzitter