Watermaal-Bosvoorde

Daniel Soumillion

Schepen van Cultuur en Patrimonium in Watermaal-Bosvoorde

Mijn aandacht en belangstelling ging naar de vzw “ La Ferme du Chant des Cailles” in de Kwartellaan, die een stedelijk landbouwproject ontwikkelt sinds 2013. Als lid van Groen kan ik op een vriendelijk onthaal bij Ecolo-Watermael-Boitsfort rekenen. Dankzij een vernieuwd inzicht in beleidsvoering, transparantie en luisterbereidheid t.o.v de burger kwam er een frisse lucht in Watermaal-Bosvoorde. Diverse maatregelen inzake mobiliteit hebben bijgedragen tot meer veiligheid en algemene rust. 

 

"Het vinden van een goed evenwicht tussen de nood aan meer woongelegenheid en anderzijds voldoende groene en open ruimtes was belangrijk."

 

Het vinden van een goed evenwicht tussen de nood aan meer woongelegenheid en anderzijds voldoende groene en open ruimtes was belangrijk. Dergelijke ruimtes bieden mogelijkheid om vernieuwende projecten te ontwikkelen. De evidentie van verschillende projecten die samenleven en elkaar ondersteunen brengen burgerinitiatieven en integratie van nieuwe inwoners met zich mee.