Ecolo-Groen Stad Brussel werft aan

Heb je zin om van de stad Brussel een stad te maken die menselijker, eerlijker en gezonder is ? Wil je deel uitmaken van het grote participatieve avontuur van Ecolo-Groen in het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Brussel? Wil je in de cockpit staan van het Brusselse politieke leven? Spreekt Brussel je aan, bevalt ze je, boeit ze je ? Wil je je mouwen opstropen om van onze hoofdstad een voorbeeldstad te maken op klimaat– en ethisch vlak ?

Vervoeg de kabinetten van onze schepenen !

De vier schepenen van Ecolo-Groen in de stad Brussel vormen voor de gemeentelijke legislatuur van 2018-2024 een gemeenschappelijk schepenkabinet.

In dat kader beschikt elke schepen over :

  • Een kabinetschef die de opvolging van zijn/haar bevoegdheden opvolgt. De algemene coördinatie van het kabinet wordt verzekerd door de kabinetschef van de Eerste Schepen.
  • Thematische politieke adviseurs die verantwoordelijk zijn voor de opvolging van de thema’s die aan hen zijn toegewezen, onder leiding van de bevoegde kabinetschef en onder leiding van de algemene kabinetschef, in het kader van de doelstellingen en prioriteiten vastgelegd met de schepenen.
  • Een administratief team, samengesteld uit administratief medewerkers, verzekert de permanentie en de administratieve opvolging van de taken van het kabinet.

Om het kabinet aan te vullen, zoeken de schepenen nog de volgende profielen: