Programma Evere

Evere groeit, de bevolking breidt uit, culturen vermengen zich. 

Evere is een groene gemeente in volle evolutie en transitie, nieuwe noden dienen zich aan.

Evere is ook een gemeente waar meer en meer veelbelovende en zinvolle  burgerinitiatieven, met een  sociale inslag en verbondenheid, ontstaan.

Wij, ecologisten, willen hand in hand met alle Everse inwoners deze ontwikkeling aanmoedigen en ondersteunen en zo een impuls  geven om onze gemeente nog beter te maken.

Zo'n verandering kan echter niet zonder een meer transparant, duurzaam, participatief en menselijk beleid.

Ondanks enkele goede initiatieven is het beheer van onze gemeente van een andere tijd: ondoorzichtig bestuur, weinig inspraak van de burgers, mandaten die op niet transparante wijze alsmaar vernieuwd worden, ... , het wordt tijd dat hier een einde aan komt.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 willen wij, de ploeg van Ecolo-Groen, een eerlijker, menselijker en gezonder alternatief bieden dat onze gemeente en haar inwoners verdient. Wij willen deze uitdaging samen met u aangaan.

De afgelopen bestuursperiode voerden we constructieve oppositie. We steunden o.a. moties die onze gemeente meer gastvrij maakten, ondanks een harde federale aanpak. Op het gebied van goed bestuur lagen we mee aan de basis om transparanter te zijn over de vergoedingen van mandatarissen.

Ons project voor Evere is in de eerste plaats nu duidelijke keuzes maken om volgende generaties een betere toekomst te bieden.

Nu actie ondernemen voor morgen en overmorgen, over alle domeinen heen: van mobiliteit tot opvoeding via leefmilieu ruimtelijke ordening, groenbeheer, cultuur en sport, sociale samenhang met aandacht voor gezinnen, jongeren en ouderen.

 

Samen maken we onze gemeente van morgen eerlijker, menselijker en gezonder.