Fractiemedewerker Algemeen beleid en begroting Brussel

Groen zoekt een voltijdse fractiemedewerker (onbepaalde duur) voor de fractie in het Brussels Parlement.

Gelieve te solliciteren via mail met in het onderwerp van je mail: Fractiemedewerker Brussel – jouw voornaam en naam.

We verwachten je cv en motivatiebrief vóór 3/10/2019 om 12u op personeelsdienst@groen.be
De onlineproeven zullen plaatsvinden op 8 of 9/10/2019
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan in de week van 11 tot 18 oktober, wellicht op donderdagnamiddag 17 oktober.

Voor meer informatie over verloning e.d. kan u contact opnemen met personeelsdienst@groen.be


Doel van de functie

Je ondersteunt de verschillende Brusselse parlementsleden als all-rounder op expert niveau en bent daarnaast verantwoordelijk voor het opvolgen, lezen en analyseren van het Brusselse begrotingsbeleid.


Opdrachten

1. Thematische aflijning

De medewerker vervult een transversale ondersteunende rol binnen de Groen-fractie van het Brussels Parlement. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de opvolging van het:

 • Brussels begrotingsbeleid algemeen
 • De budgettaire dimensies per beleidsdomein en per dossier van het regeringsbeleid


2. Vervullen van studiewerk en opvolgen van actuele ontwikkelingen ter ondersteuning van de fractie en de parlementsleden

 • proactief en reactief werk
 • opvolgen van politieke dossiers, met nadruk op hun evolutie op niveau van regering en parlement. 
 • vervullen van studiewerk/opzoekwerk om wetsvoorstellen, amendementen of communicatie van de fractie voor te bereiden
 • verkennen van nieuwe ideeën via ontmoetingen met het middenveld, hoorzittingen in commissies, het bijwonen van studiedagen,…
 • formuleren van nieuwe wetsvoorstellen


3. Uitbouwen en onderhouden van netwerken van deskundigen rond de genoemde thema’s

 • in kaart brengen van organisaties, deskundigen
 • onderhouden van contacten met externe deskundigen/kenniscentra
 • uitwisselen van kennis met de studiedienst en met andere Groenfracties


4. Overlegmomenten

Voorbereiden, deelnemen en eventueel leiden van thematische werkgroepen en deelnemen aan overlegmomenten met collega’s in fractie en/of studiedienst. 


5. Ruimere inhoudelijke processen

Zich inschakelen in en meewerken aan ruimere inhoudelijke processen binnen de partij, zoals congressen en verkiezingsprogramma’s


6. Nationaal werk

 • Je werkt samen met de andere medewerkers van de partij mee aan de concrete ondersteuning van en mobilisering voor grotere campagnemomenten en partijactiviteiten en brengt de projecten van de partij samen met collega's en vrijwilligers tot een goed einde.
 • Je vangt problemen bij collega's mee op.
 • Je blijft op de hoogte van de partijwerking (agenda PB en Pora, personeelsvergaderingen, studiedienst …)

 

Competenties

 • Je hebt voeling met het ecologische gedachtegoed
 • Je kent de visie Groen
 • Je kent de werking van de politiek
 • Je hebt een grondige kennis m.b.t. de hoger genoemde thema’s
 • Je kan je snel inwerken in nieuwe domeinen binnen je thema’s
 • Je bent in staat snel informatie op te zoeken en te verwerken
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, een goede actieve kennis van het Frans en een sterke passieve kennis van het Engels.
 • Je werkt proactief
 • Je kan overweg met strakke deadlines
 • Je hebt strategisch inzicht en kan prioriteiten stellen
 • Je hebt een groot analytisch vermogen
 • Je kan zelfstandig werken (agendabeheer, plannen, grenzen trekken)
 • Je kan in team werken
 • Je bent klantvriendelijk
 • Je kan omgaan met feedback van parlementsleden en collega's
 • Je bent flexibel
 • Je kan overweg met informatica (outlook, internet, office)
 • Je kan vlot mondeling en schriftelijk communiceren tussen verschillende actoren
 • Je hebt een professionele houding
 • Je bent creatief en denkt oplossingsgericht
 • Je bent loyaal ten aanzien van de partij

Functievereisten

 • Diplomavereisten: Universitair niveau of gelijkgestelde ervaring
 • Ervaring met studiewerk – met politiek werk strekt tot aanbeveling
 • Andere: 
  • Voldoende contacten in brede werkveld
  • Vertrouwd met het groene gedachtegoed