Groene stad

Samen maken we Brussel groener, gezonder en mooier


Brussel moet een gezonde stad zijn. Elke Brusselaar, jong en oud, moet kunnen ademen zonder gevaar voor de gezondheid. We handhaven de gezondheidsdrempel voor luchtkwaliteit die is vastgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie, in plaats van de veel minder strenge Europese normen.

Een Brussel dat herademt, is ook een groener Brussel. Een stad met water en bomen, meer groene ruimtes om in te spelen, met ontmoetingsplekken voor jong en oud waar je verkoeling kan zoeken op warme dagen. Elk kind moet toegang hebben tot een groene (speel)ruimte op maximaal 500 meter van huis.

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en om de stad schoner te maken, gaan we voor een afvalvrije stad. We zetten in op een sterke circulaire economie en strijden tegen geplande veroudering.

Brussel moet klimaatneutraal zijn tegen 2050. Dit leggen we vast in een breed plan met bindende doelstellingen. Bij elk stedenbouwkundig project houden we maximaal rekening met de ontwikkeling van biodiversiteit en het behoud van natuurlijke ecosystemen.

Voor meer energie-efficiëntie en kostenbesparing moedigen we isolatie en vergroening van woningen en openbare gebouwen sterk aan met een stevige publieke investering. We maken bovendien premies toegankelijker en vereenvoudigen de normen en stedenbouwkundige procedures.