Programma Jette

Wij houden van onze gemeente omdat het er goed leven is.  Het uitgebreide aanbod aan groenruimte en speelplek voor kinderen speelt daarin zeker een belangrijke rol. Het is een troef die lange tijd onderbelicht bleef, maar vandaag ontdekt wordt door jonge gezinnen. Onze bevolking is een mooie mix van oud en jong, met verschillende culturele en sociale achtergronden. De gemeente zet in op de creatie van extra ontmoetingsruimte en steunt burgers die initiatieven willen opzetten om hun buurt aangenamer te maken: collectieve moestuinen of compostplekken, kleine mobiliteitsprojecten.  Het maakt van Jette een stad op mensenmaat, met alle voordelen van de stad maar met de gemoedelijkheid van een dorp. Maar de investering in onze gemeente is niet beperkt tot kleine projecten. Integendeel: een nieuw omnisportcentrum, extra scholen en kinderdagverblijven, tram 9, een autovrij Spiegelplein, een startend wijkcontract in de Essegemwijk...

Jette is een gemeente met ambitie en die ambitie heet Levenskwaliteit.

Natuurlijk kan het nog beter. Het groen ligt hoofdzakelijk is het Zuiden van de gemeente. Net daar waar mensen minder vaak een tuintje hebben, is er ook minder publiek groen. Dat willen we verhelpen door de creatie van kleine wijkparkjes. Sommige woonwijken krijgen nog teveel transitverkeer te slikken. De kwaliteit van de lucht in de schoolomgeving moet  beter, wat betekent dat we werk moeten maken van milieuvriendelijke verplaatsingen tussen thuis en school. De verbreding van de Ring is een bedreiging voor onze gemeente, waar we ons blijven tegen verzetten. In een aantal wijken is netheid een probleem dat om doortastende oplossingen vraagt.

Via de link zie je onze prioriteiten. Ze zijn onderverdeeld in 3 groepen. Buurt op mensenmaat met propere lucht, pocketparkjes, maar ook een skatepark voor de jongeren. Vernieuwende stad, waar we de nadruk leggen op duurzame jobs, lokale handel, korte keten, maar ook op immersieklassen voor onze scholieren. In het hoofdstuk Stad met een plaats voor iedereen gaat het over kinderopvang en onderwijs, maar ook betaalbaar en hedendaags wonen en de strijd tegen armoede.

Ontdek hier onze 15 prioriteiten voor Jette!