Kabinetschef schepen Anderlecht

Kabinetschef te Anderlecht (m/v/x) (fractie Ecolo/Groen)

 

Niveau A

Infunctietreding vanaf 1 januari 2020

Deadline voor de kandidaturen 21 oktober 2019

Interview vanaf 4 november 2019

Algemene beschrijving

De kabinetschef ondersteunt de schepenen bij de uitoefening van hun mandaat, zij/hij zorgt voor de link tussen de schepenen en de diensten van het gemeentebestuur en staat in voor de voorbereiding en de opvolging van de beslissingen. Zij/hij verzorgt voor communicatie naar buiten toe (andere kabinetten, partners, burgers ...).

 • Administratief gedeelte

  • Contacten met de administratie faciliteren

  • Opvolging van de dossiers

  • Strategische vergadering voorbereiden en de opvolging ervan verzekeren, de ingediende aanvragen doorsturen aan de schepenen

 • Politiek gedeelte

  • Bijdragen tot de ontwikkeling en uitvoering van de doelstellingen van de schepen in haar verschillende bevoegdheden.

  • Volgen van de politieke en institutionele contexten (gemeentelijk en gewestelijk) in verband met de bevoegdheden, en een raadgevende rol spelen

  • Voorbereiden van de vergaderingen van het college en opvolgen van de beslissingen

  • Overleg, informatie, opvolging met de andere kabinetten

  • Onderhandelen met de andere partners om het nastreven van de doelstellingen van de schepenen te verzekeren

  • Toezien op de visie van de schepen en mogelijkheid om de schepenen tijdens vergaderingen te vertegenwoordigen

    

 • Communicatiegedeelte

  • Toezicht houden op de communicatie van de schepenen tot de bevolking

  • Communicatie naar de bevolking toe (sociale media, persberichten)

  • Persrelaties inzetten, communicatiemiddelen ontwerpen

  • Reageren op en doorsturen van persverzoeken

  • Politiek toezicht

 

Vaardigheden

 • Kennis van de gemeentelijke functie

 • Kennis van de werking van de administratie

 • Financiële en budgettaire kennis

 • Kennis van de wetgeving in verband met de bevoegdheden van de schepenen.

 • Grondige kennis van het Frans en/of Nederlands (mondeling en schriftelijk)

 • Beheersing van communicatiemiddelen (RS, persberichten, BOS)

 • Mondelinge en redactionele vlotheid

 • Vermogen tot organisatie en striktheid

 • Tijdsbeheer (vergaderingen/verwerking/voorbereiding)

 • Vermogen om zelfstandig en proactief te werken

 • Stressbestendig en mogelijkheid om afstand te nemen

 • Transversale visie

 • Reserveplicht, vertrouwelijkheid, loyaal, discreet

 • Flexibiliteit en beschikbaarheid

 • Anticipatief en zin voor initiatief

 

Solliciteren:

Om ervoor te zorgen dat uw kandidatuur naar behoren in aanmerking wordt genomen, vragen we u bij het indienen van uw kandidatuur de volgende voorwaarden strikt te volgen:

De kandidaturen (cv + motivatiebrief) moeten verzonden worden, ten laatste 21 oktober 2019 om 12h per e-mail aan schepen Müller-Hübsch - smullerhubsch@anderlecht.brussels

Onderwerp van de mail: Kandidatuur Kabinetschef Ecolo/Groen Anderlecht

Opmerking :

Ecolo en Groen waarderen de diversiteit van mensen en streven naar een werkplek waar individuele verschillen worden erkend, gewaardeerd en geëerbiedigd om het volledige potentieel te ontwikkelen en elkaars talenten en sterke punten te benutten.