Lotte Stoops (Groen) vraagt inspanning van staatssecretaris Ben Hamou tegen kruispuntagressie in openbare ruimte

02 December 2020

Lotte Stoops (Groen) vraagt inspanning van staatssecretaris Ben Hamou tegen kruispuntagressie in openbare ruimte

Begin november (Bruzz, Bruzz) deed zich opnieuw een schrijnend incident voor van verkeersagressie tegen vrouwen op de fiets. Voor Lotte Stoops, Brussels Parlementslid voor Groen, maakt dit meer dan ooit duidelijk dat er dringend nood is aan een communicatie- en sensibiliseringscampagne rond het melden van kruispuntagressie- en discriminatie. 'Deze vrouwen waren dubbel slachtoffer: niet alleen werden ze geviseerd door de keuze van hun vervoersmiddel, de fiets, ze werden ook geviseerd omdat ze vrouw zijn. Vrouw zijn én kiezen voor de fiets: die intersectionaliteit is blijkbaar voldoende om te maken te krijgen met zware verkeersagressie.' Ook wie behoort tot de LGBTIQ+-gemeenschap, wie een kleur heeft, etc. is vaak kwetsbaar voor kruispuntagressie en -discriminatie. Stoops vraagt staatssecretaris van Gelijke Kansen Ben Hamou daarom om maatregelen te nemen. Daarnaast lanceerde Stoops ook het idee om samen te werken met burgers om het veiligheidsgevoel in de openbare ruimte te verhogen. 

In veel gevallen zijn slachtoffers van agressie kwetsbaar door een combinatie van factoren en is er sprake van kruispuntdiscriminatie en -agressie. Stoops vroeg daarom vandaag staatssecretaris Ben Hamou in het parlement naar de stand van zaken van projectoproepen ter bestrijding van discriminatie, intimidatie en geweld tegen de LGBTIQ+-gemeenschap op straat. 'De plannen om intimidatie en geweld tegen o.a. de LGBTIQ+-gemeenschap aan te pakken, kunnen een antwoord bieden op de hoge nood die er vandaag is om geweld in de openbare ruimte te bestrijden. Hoe sneller die er dus komen, hoe beter.'

Daarnaast deelde Stoops een best practice, namelijk de zeer mediagenieke en aanwezige campagne van de stad Amsterdam - KOM OP GRIJP IN - waar de nadruk ligt op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van onze maatschappij. Zelf ziet ze ook een belangrijke rol voor de gemeenschap weggelegd en lanceerde ze het idee om in samenwerking met de minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt, een optie uit te werken in de app Fix my street. Zodat in die app Brusselaars niet alleen kunnen doorgeven waar infrastructuur hersteld moet worden, maar ook plaatsen in de stad kunnen aangeven waar ze zich niet veilig voelen. Stoops: 'Ik geloof enorm in het inzetten van lokale intelligentie om de stad aangenamer te maken. Door samen te werken met de Brusselaars, die de ogen en het hart van onze stad zijn, zouden we informatie kunnen verzamelen over plaatsen waar er een gebrek aan veiligheidsgevoel is. Vervolgens zouden we gericht ingrepen kunnen doen - zorgen voor meer verlichting bijvoorbeeld - en zo op het terrein zorgen voor een stap in de goede richting.'

Als laatste pleitte Stoops ervoor dat de regering niet alleen steun verleent aan verenigingen die slachtoffers van racisme en discriminatie begeleiden, maar er ook voor zorgt dat ze gemakkelijk gevonden worden door slachtoffers. 'In veel gevallen ontbreekt het slachtoffers aan energie om zelf op zoek te gaan naar organisaties die hulp kunnen verlenen. Het is belangrijk dat de overheid hier mensen in begeleidt,' aldus Stoops.