Sint-Gillis_programma

We zijn ecologisten en houden met heel ons groene hart van Sint-Gillis. We willen het beste voor onze gemeente, maar hebben net zoals vele inwoners het gevoel dat ze al vele jaren haar capaciteiten niet ten volle benut.

Sint-Gillis beschikt nochtans over de middelen om een echte voorbeeldgemeente te zijn, op ecologisch, sociaal en democratisch vlak. Haar belangrijkste eigenschap om dit waar te maken? De dynamiek van haar inwoners, die zich inzetten en samen komen om hun wijk groener en gezelliger te maken.

Sint-Gillis heeft alles om een echte voorbeeldgemeente te zijn

Ze maken werk van een beter onthaal van nieuwkomers, meer solidariteit tegenover de allerzwaksten, de emancipatie van iedereen via kunst en cultuur, meer burgerparticipatie.

Wij willen deze dynamiek inzetten om van Sint-Gillis een open, inclusieve, volkse en toekomstgerichte gemeente te maken. We stellen de Sint-Gillisnaren voor om samen een nieuw hoofdstuk te schrijven. Met een transparant beleid dat steunt op innovatieve voorstellen, met nieuwe gezichten en meer inspraak.

Ontdek hier ons volledige programma!