Sint-Jans-Molenbeek

Lire en français

Met Annalisa Gadaleta als schepen in Sint-Jans-Molenbeek voor Groen werden afgelopen 6 jaar enkele mooie realisaties neergezet. Duurzaamheid toegankelijk maken voor alle inwoners van Molenbeek is de rode draad doorheen deze realisaties. Aan de hand van concrete projecten die een directe link hebben met de bezorgdheden van de bevolking toont Annalisa aan hoe het anders kan. Daarnaast bieden deze realisaties een financiële meerwaarde aangezien ze een toonbeeld zijn van goed bestuur.

Alle projecten hebben een sociale, ecologische en economische meerwaarde. De inspanningen van Annalisa werden in 2013 beloond met een nominatie voor Molenbeek als ”meest duurzame gemeente”.

Energie

 • 38 voorbeeldgebouwen. Molenbeek hanteert een passiefstandaard voor elke nieuwbouw en lage energienormen bij zware verbouwingen. Er werden 38 woningen, scholen,administratieve en technische lokalen, sportuitrustingen, ... als passief- of lage-energiegebouwen gerealiseerd.
 • Groepsaankoop energie. 360 gezinnen veranderden van leverancier, wat hen een mooie besparing opleverde.
 • Aanleg van meer dan 4.000 m² zonnepanelen op scholen, het gemeentelijke zwembad en sportinfrastructuur. Goed voor 660.000 kWh geproduceerd per jaar op een milieuvriendelijke manier (= jaarlijkse gebruik van 350 Brusselse gezinnen). Een besparing van bijna 75.000 euro per jaar voor de Molenbeekse energiefactuur.
 • Ambassadeurs voor het klimaat. De gemeente ondersteunde de deelname van een groep inwoners aan de Coop 22 en 23.
 • Projectoproep in de gemeentelijke scholen om energie(besparende) of sensibilisatie acties te ondersteunen.


Afvalpreventie

 • Project duurzame evenementen. Tijdens culturele evenementen worden herbruikbare bekers en composteerbare bestek en borden gebruikt. Zo werd tijdens de kerstmarkt 70% aan niet sorteerbaar afval vermeden.
 • Boomerang desing. Recuperatie en transformatie van houtafval in designmeubelen in samenwerking met Atelier Groot Eiland.
 • WIM (Wood in Molenbeek): een grote ruimte in de Heyvaertwijk waar inwoners hun eigen meubels kunnen produceren op basis van houtafval.
 • Er werden 30.000 herbruikbare zakken uitgedeeld op de markt aan de handelaars. Zo worden hen concrete alternatieven voor verboden plastic zakjes voorgesteld.

Duurzame voeding

 • Aan de hand van workshops in sociale restaurants werd duurzame voeding tijdens de vier seizoenen gepromoot.
 • Molenveggie : met steun van de gemeente konden verschillende sociale restaurants vegetarische maaltijden gratis of aan verminderde prijs aanbieden.
 • Ondersteuning van projecten rond gezonde voeding in de vakantieopvang (actie rond eten van insecten, …).
 • Openbare aanbestedingen aanpassen zodat gekozen wordt voor lokale en seizoengebonden producten.
 • Ontwikkeling van semi-collectieve moestuinen door financiële steun te verlenen aan scholen en organisaties. Zo werd voor het project in de Toekomstraat BON betrokken. Door deel te nemen aan regionale initiatieven zoals de open moestuinen week konden bestaande initiatieven ge(her)waardeerd worden.
 • Elke dag is een vegetarische optie beschikbaar op de menukaart van de gemeentelijke scholen.
 • Stadsmoestuin Bel’akker en groene ruimte Zin’to. Bel’akker wordt beheerd door Atelier Groot Eiland, een Molenbeekse sociale economie onderneming. Er werden nieuwe serres aangelegd om de productie te diversifiëren, het regenwater wordt gerecupereerd, er zijn fruitbomen aangeplant en de biodiversiteit wordt in het oog gehouden. De pedagogische panelen informeren en sensibiliseren de bezoekers. De werken werden gerealiseerd door een Brusselse beschutte werkplaats door een sociale clausule toe te voegen in de openbare aanbesteding.
 • Project Zadenkiosk. De inwoners van de volksbuurten van Brussel die een moestuin willen aanleggen worden ondersteund door de Zadenkiosk, een grote bakfiets waarmee alle nodige materiaal vervoerd wordt.

Groene ruimtes

 • Ecologisch beheer van parken door personeelsleden op te leiden en inwoners te sensibiliseren.
 • Renovatie Karreveld en Marie-José park met oog voor ecologische keuzes.
 • Realisatie van een plan met alle parken en groene ruimtes van Molenbeek.
 • Opening van een nieuw park in de Zwarte Vijversstraat.
 • Aanleg van een kleine tuin bij de Nederlandstalige bib “De Boekenmolen”.
 • Opening van het Natuurhuis, gelegen aan de Ninoofsesteenweg. Het Natuurhuis telt een kinderboerderij en biedt ruimtes voor activiteiten en workshops rond het belang van natuur in de staat. Het Natuurhuis is ook een geweldige toegangspoort tot de geklasseerde site van het Scheutbos en zal openen zijn voor andere (natuur)verengingen.

Dierenwelzijn

 • Molenbeek heeft het gewestelijke label ”diervriendelijke gemeente” gekregen.
 • Installaties van hondenspeelzones in 4 gemeentelijke parken en organisatie van gratis coaching sessies in deze zones.
 • Project “omgaan met honden“ voor kinderen.
 • Publicatie van 2 brochures over het gevaar van vuurwerk voor huisdieren en sensibilisatie tijdens de vakantieperiode.
 • Organisatie van lezingen in het Frans en in het Nederlands van topexperts over huisdieren.
 • Sterilisatiepremie en premie voor chipinstallatie voor huiskatten.

Crèches & buitenschoolse opvang

 • Oprichting van vzw De Molenketjes voor het beheer van de opvang 0-12 jaar. Deze vzw werkt op een transparante manier via een beheerscontract. De bestuursorganen zijn onafhankelijk opgesteld. Met de oprichting van de vzw werden de fundamenten gelegd van een ‘echte’ organisatie, met een personeelsbeleid dat aandacht heeft voor competenties én talenten van medewerkers en inzet op opleiding en doorgroei van medewerkers. De missie en visie van de organisatie is participatief uitgewerkt met medewerkers van alle geledingen en begint echt te leven op het terrein. De Molenketjes zijn divers (cf. personeelsbestand), buurtgericht (cf. ook de kinderdagverblijven worden met hun kindjes vaker in de straten van Molenbeek gezien, samenwerking met vb. Zonnelied, dus over sectoren heen) en actief op zoek om ouders écht een plaats te geven in de kinderopvang (cf. taalboxproject in kinderdagverblijf Het Molentje, waarbij ouders gestimuleerd worden om Nederlands te oefenen en elkaar te leren kennen).
 • Opening van 2 nieuwe kinderdagverblijven (Het Molentje en De kleine Zenne). De bestaande plaatsen worden beter benut (vooruitgang van 15 % voor wat betreft de effectieve bezetting).
 • Meer kinderen tijdens de speelweken, alle speelweken staan nu ook open voor alle kinderen (wel nog met prioriteit aan kinderen die in Molenbeek wonen of naar school gaan).
 • Brede school: van middagateliers in 1 school naar middagateliers in bijna alle Molenbeekse scholen. Ook start van avondateliers.

Onderwijs

 • Capaciteitsuitbreiding: 200 extra plaatsen in De Knipoog (passief gebouw), 120 extra plaatsen in Paloke en De Boomhut, 200 extra plaatsten in Windekind (opening in september 2019), 200 extra plaatsen worden gecreëerd door GO! in de Ullenstraat ism de gemeente: een unieke netoverschrijdend project!
 • Extra budget voor anderstalige nieuwkomers.
 • Tegengeluiden : een project voor een positieve identiteitsontwikkeling van de kinderen en dialoog met ouders (samenwerking met Democratische Dialoog van Erasmus Hogeschool).
 • TADA: ”zaterdagschool” project dat elke zaterdag meer dan 200 Molenbeekse kinderen bereikt.

Bib de Boekenmolen

 • Nieuwe collectie Arabische, niet religieuze gebonden boeken samengesteld door een klankbordgroep (gebruikers, Arabische verenigingen en plaatselijke partners zoals Al Amal/Foyer, BON VZW Integratie en inburgering, Caleidoscoop/Vaartkapoen…
 • Tuinproject: samenwerking tussen de bibliotheek en de Nederlandstalige cultuurdienst. De tuin werd omgevormd naar een kruiden- en groententuin met terras, in samenwerking met kunstenares Lina Kusaite en de plantsoendienst. Ook de poort werd versierd met geschilderde houten bloemen en planten in participatie met buurtbewoners en personeel.
 • Workshops met kruiden: zeep maken, kerstkaartjes maken, seedballing, aardappeltorens, etc.
 • Project met Groep Intro gericht naar Roma jongeren (alterend leren en werken) – label “Inclusief onderneming”.
 • Verdere uitbouw van activiteiten voor de scholen en de kinderopvang.
 • Jeugdboekenweek, klasuitleen, boekenbende aan Huis, voorleesweek, auteurslezingen, rondleidingen op maat, gratis boekpakketten voor kinderen tussen 0 en 24 maanden...

Nederlandstalige cultuurdienst

 • Aanbod van familie activiteiten in het Marie-José park om de ontmoeting tussen inwoners te stimuleren.
 • Vormen van een vrouwen netwerk met nadruk op coaching en empowerment.
 • Festival Molenmabelle in samenwerking met VK.
 • Apero’park in de gemeentelijke parken.