Programma Sint-Jans-Molenbeek

Ademruimte voor Molenbeek

Groen trekt in Molenbeek met eigen lijst en programma naar de kiezer. Schepen Annalisa Gadaleta zal de lijst voor Groen trekken. De lijst is samengesteld uit een gemotiveerde, jonge ploeg die wilt dat Molenbeek meer ademruimte krijgt. “We trekken vol vertrouwen naar de kiezer op 14 oktober. Groen kon enkele mooie realisaties neerzetten in onze gemeente. We hopen op dat elan verder te kunnen gaan, als de kiezer ons dat mandaat geeft” aldus Groen schepen Annalisa Gadaleta. Groen Molenbeek wil aan de hand van enkele speerpunten meer ademruimte creëren voor Molenbeek.

  • Ondersteunen van vrouwenorganisaties, lokale verenigingen en sociaal weefsel

“Ik heb afgelopen jaren schitterende, geëngageerde vrouwen ontmoet. Ze organiseren taallessen, creëren ontmoetingskansen, zetten zich in voor de leerkansen van de kinderen en stimuleren de emancipatie van andere vrouwen en zichzelf”, vertelt Annalisa Gadaleta. Groen wil dit soort initiatieven verder blijven ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen, door bijvoorbeeld vrouwenorganisaties te ondersteunen in hun zoektocht naar subsidies of lokalen of door subsidieaanvragen en projectoproepen te reserveren voor vrouwenorganisaties.

Daarnaast kampen vele organisaties in Molenbeek met een gebrek aan geschikte ruimte. Groen Molenbeek wil dat de gemeente de cafés die op ordonnantie van de burgemeester steeds weer geopend en gesloten worden omwille van (drugs)misdrijven onteigent of zelf in beheer neemt. Via een publiek/privaat fonds kunnen deze gebouwen verbouwd worden om ze daarna in beheer te geven van lokale organisaties. De criminaliteit verdwijnt uit het straatbeeld en in plaats daarvan krijgen de inwoners een socio-cultureel aanbod.

Groen Molenbeek wil ook binnen de twee jaar drie buurthuizen openen in de nieuwe wijken van Molenbeek en op deze manier meer ademruimte geven aan de bevolking. Buurtbewoners moeten bij de werking van hun buurthuis betrokken worden zodat ze er hun eigen activiteiten kunnen organiseren.

  • Vrijwaren van openbare ruimte

Molenbeek kent een grote bevolkingsdichtheid, toch komen ook in dichtbevolkte buurten nog nieuwbouwprojecten die doorgaans weinig rekening houden met de noden van de buurt. Daarom vindt Groen Molenbeek dat nieuwe bouwprojecten een brede waaier aan functies moeten bieden én een sociale functie moeten vervullen, bijvoorbeeld door een deel van de woningen te laten beheren door sociale verhuurkantoren. “Maar we kunnen daar natuurlijk verder in gaan. Zo zou de bevolkingsdensiteit een criterium kunnen zijn om te beslissen waar nog kan en mag gebouwd worden”, concludeert Annalisa Gadaleta.

Bestaande pleinen moeten echte ontmoetingsplekken worden, vindt Groen Molenbeek, waar ruimte is voor ontspanning, groen en speelelementen. Zo moet het gemeenteplein verkeersvrij worden en andere pleinen, zoals het Parvis, Bevrijdersplein en het Hertogin van Brabantplein in deze zin heraangelegd worden.

“De wekelijkse markt op het gemeenteplein en het Parvis zet ook de openbare ruimte, de luchtkwaliteit en de mobiliteit onder druk. Ik wil daarom pleiten om een overdekte markthal te realiseren op de braakliggende terreinen aan Weststation. Deze markthal zal makkelijker te beheren en onderhouden zijn én kan ook in het nodige comfort voorzien voor de marktkramers”, stelt Groen schepen Annalisa Gadaleta.

  •  Schone lucht is een recht

Met de invoering van de lage emissiezone ziet Groen Molenbeek een momentum om aan te grijpen. “We moeten als gemeente onze inwoners stimuleren om niet voor een nieuwe wagen te kiezen maar om te kiezen voor alternatieven zoals de fiets of deelwagens. Dit kunnen we doen door een ondersteunende rol op te nemen en bijvoorbeeld de huur van de fietsboxen te verlagen naar een tiende van de prijs van een parkeerkaart”, aldus Koen Willems, tweede op de lijst voor Groen.

Als het van Groen afhangt, wordt elke straat waar een school ligt een schoolstraat. Deze straten zijn één half uur voor en half uur na de openingsuren van de school verkeersvrij. Daarnaast heeft elke buurt recht op een speelstraat of leefstraat tijdens de schoolvakantie.

  •  Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Om het naleven van de wegcode en het parkeerreglement af te dwingen, wil Groen Molenbeek inzetten op specifieke fietspatrouilles. “En waarom geen nieuwe technologie inzetten om verkeersovertredingen makkelijker te vervolgen? In Rotterdam schrijven agenten met de smartphone in de hand digitale bekeuringen uit. En het spreekt natuurlijk voor zich, maar de uitgeschreven boetes moeten ook geïnd worden”, aldus Koen Willems.

Groen schepen Annalisa Gadaleta: “We ijveren voor een veiligheidsbeleid dat zowel inzet op preventie als op repressie. Buurtouders, een netwerk van vrijwilligers die worden opgeleid door de gemeente, zijn gemakkelijk herkenbaar en kunnen een oogje in het zeil houden. Op deze manier kunnen ze situaties snel ontmijnen en escalaties voorkomen”.

Het is essentieel om de kloof tussen politie en burgers te verkleinen. Daarom pleit Groen Molenbeek om, naar Rotterdams voorbeeld, een pool van stadsmariniers op te richten. Deze zijn actief in één welbepaalde buurt en maken de brug tussen burgers, verenigingen, politie en gemeentelijke diensten. Ze kunnen kort op de bal spelen en hun actiedomein is vrij breed. Zo kunnen ze bijvoorbeeld instaan voor de opvolging van vandalisme en sluikstorten. Op deze manier kan de politie focussen op haar kerntaken.

Tot slot moeten de wijkagenten volgens Groen Molenbeek de spil van de politie zijn. Op termijn zou de wijkagent permanentie moeten houden in de lokale buurthuizen, stelt Annalisa Gadaleta voor.