Snoeien van kastanjebomen op de Albertlaan: Ecolo-Groen vraagt een open dialoog tussen de inwoners en het Gewest

30 November 2018

Snoeien van kastanjebomen op de Albertlaan: Ecolo-Groen vraagt een open dialoog tussen de inwoners en het Gewest

Op maandag 26 november begon een drastische snoeioperatie van 29 kastanjebomen in de Albertlaan in Vorst met ernstige impact op de landschapsarchitectuur. De buurtbewoners hebben hierover via de pers hun bezorgdheid geuit.

 

Het huidige college, dat in deze kwestie niet werd gehoord door Brussel Mobiliteit, heeft gevraagd om na te gaan of de uitvoering conform is met de vergunning.


Stéphane Roberti, toekomstige Burgemeester van Vorst, eist een ontmoeting met de Minister van Mobiliteit. “Deze situatie is absurd. Er is een ernstig gebrek aan duidelijkheid. Waarom wordt de huidige snoeioperatie uitgevoerd (welke niet werd uitgevoerd gedurende meerdere jaren) terwijl er ook een plan is aangekondigd in het Brussels parlement voor een volledige heraanleg? Wat is de reden voor deze snoei-actie? Laat het ons weten!” vraagt Stéphane Roberti.


"Over het algemeen betreur ik het bomenbeheer door Brussel Mobiliteit. Recent onderzoek toont aan dat het regelmatig snoeien van bomen ervoor zorgt dat bomen weerstand opbouwen terwijl drastisch snoeien nefast kan zijn. Zodra ik mijn functie opneem zal ik contact opnemen met de Minister van Mobiliteit Pascal Smet met de vraag voor een gesprek”, voegt de toekomstige Burgemeester van Vorst toe.


"Daarnaast is er sprake van een volledige heraanleg van de laan maar ook bij deze plannen was er nog geen consultatie met de bewoners. We zullen erop toezien dat de bewoners betrokken worden bij dit proces.” besluit Stéphane Roberti.