Stad in beweging

Op naar een Brusselse mobiliteit van de 21ste eeuw


Brussel moet een stad zijn waar iedereen zich veilig en snel kan verplaatsen. Met genoeg ruimte voor voetgangers en fietsers, en meer en beter openbaar vervoer als alternatief voor de auto. We willen naar een mobiliteit van de 21ste eeuw - andere steden kunnen het, Brussel kan dat ook.

We voorzien zeven nieuwe snelle lijnen in eigen bedding (tram of andere) en werken het GEN-netwerk af om Brussel met de rand te ontsluiten. Ook binnen het gewest versterken we het treinaanbod, waarbij bestaande stations optimaal worden gebruikt voor meer en betere verbindingen. We willen een inclusief tariefbeleid van de MIVB met uitgebreide sociale tarieven, en we maken alle mogelijkheden van verplaatsing in Brussel (openbaar vervoer, deelauto’s, deelsteps, deelfietsen, ...) toegankelijk met één ticket of abonnement, een Pass MultiMobil.

Om te zorgen dat Brusselaars zich veilig en snel door de stad kunnen verplaatsen op de fiets, leggen we een gewestelijk fietsnetwerk aan met fietsstraten en afgescheiden fietspaden. Fietsostrades worden beschikbaar voor verplaatsingen van en naar Brussel.

We zorgen bovendien voor meer verkeersveiligheid met een algemene zone 30, met uitzondering van de grote assen. Er komen ook meer autovrije straten en schoolstraten. We pakken zwarte verkeerspunten aan en gaan voor strengere handhaving en aanpak van wegpiraterij.