Stad in transitie

Voor een innovatieve stad die klaar is voor de toekomst


Brussel heeft innovatieve ondernemers nodig. Ondernemers die sociaal en cultureel betrokken zijn bij de stad, met activiteiten op lokaal niveau die beantwoorden aan de behoeften van Brussel en gebruik maken van de knowhow en middelen die onze stad te bieden heeft. Deze ondernemers moeten we steunen, aanmoedigen en beschermen.

Wij willen de stedelijke maakindustrie specifieke financiële steun bieden, creëren het label ‘Made in Brussels’ en maken werk van administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen. We maken het mogelijk voor Brusselaars om te investeren in de projecten van jonge, veelbelovende ondernemers via een Brusselse winwinlening.

We lanceren BXL Invest – een duurzaam en participatief investeringsplan in sleutelsectoren van de economie (zoals hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit, digitalisering, deeleconomie) om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de toekomst.

Brussel moet werk kunnen bieden aan iedereen. We gaan voor een doorgedreven aanpak van werkloosheid. We creëren partnerschappen tussen publieke instellingen (Actiris en VDAB), (sociale) ondernemingen en burgers om banen te creëren in duurzame en lokale sectoren. Daarbij vertrekken we altijd van de skills van de werkzoekenden.