Stad op kindermaat

Een stad op kindermaat is een betere stad voor alle Brusselaars

 

De Brusselse ketjes zijn de toekomst van de stad. Elk kind in Brussel moet gezonde lucht kunnen inademen, zich veilig door de stad kunnen bewegen, buiten spelen en zich kunnen ontwikkelen in de crèche en op school.

Ons onderwijs moet kinderen voorbereiden om actief deel te nemen aan het democratische, sociale en economische leven in Brussel. We moeten ervoor zorgen dat ze in staat zijn om zelf hun toekomst, en die van de stad, in handen te nemen.

Het plaatstekort in het Nederlandstalig onderwijs en crèches in Brussel is een steeds groter probleem. We willen daarom versneld nieuwe scholen en crèches bouwen: voor elk kind een plek. We zetten daarbij voluit in op tweetalig onderwijs, naast de bestaande Nederlandstalige en Franstalige scholen. De vorming en erkenning van het werk van kinderverzorgers en –verzorgsters en onderwijzers en onderwijzeressen is hierbij essentieel.

We zorgen voor een refterrevolutie: alle Brusselse scholen moeten gezonde en betaalbare maaltijden aanbieden. Deze maaltijden zijn zoveel mogelijk biologisch en lokaal geproduceerd.