Stad voor iedereen

Iedereen mee: huisvesting en zorg voor alle Brusselaars


Brussel moet een stad zijn waar iedereen een geschikte woning kan vinden aan een betaalbare prijs. We creëren een systeem van referentiehuurprijzen, die via een commissie van eigenaars en huurders afdwingbaar gemaakt kunnen worden.

We maken meer private en publieke middelen beschikbaar om nieuwe sociale woningen te creëren (door innovatie, via stedenbouwkundige lasten, via projecten op privéterreinen of door aankoop van bestaande gebouwen,...). Huisjesmelkerij pakken we streng aan.

We strijden tegen dak- en thuisloosheid door middel van een concreet actieplan waarbij de toegang tot huisvesting en huisvestingsgerichte hulpverlening centraal staan (zoals Housing First). We zetten bovendien in op preventie van verlies van huisvesting.

In Brussel moet iedereen toegang hebben tot betaalbare (gezondheids)zorg. Brusselaars moeten terecht kunnen in meer wijkgezondheidscentra en centra geestelijke gezondheidszorg.

We bestrijden alle vormen van discriminatie met positieve actie en voeren praktijktesten op de arbeids- en huurmarkt verder op. We gaan voor een stevige aanpak van gendergerelateerd geweld en versterken de gelijke kansen tussen man en vrouw.