02 mei 2019

Tinne Van der Straeten

3de plaats Ecolo-Groen Kamer

Hoe langer andere politici treuzelen met een ambitieus klimaatbeleid, hoe groter de urgentie. Ik ben er klaar voor om daar harder dan ooit mijn ervaring voor in te zetten in de Kamer.

'Gezinnen, bedrijven en industrie hebben schone en betaalbare energie nodig. Die omslag kunnen we aan met ambitieuze dossiervreters en bruggenbouwers'

Als schepen zoek ik samen met de Koekelbergenaars en collega's concrete oplossingen voor de publieke ruimte en mobiliteit in onze stad. Het geeft me energie om daarvoor samen te werken, om ook in moeizame gesprekken te blijven verbinden.

Energie, klimaat, mobiliteit: het zijn thema's die even belangrijk als technisch zijn. En dat ligt me wel. Ik specialiseerde me als advocate in klimaat- en energierecht, omdat ik de concrete uitwerking en haalbaarheid verkies boven al te vlotte oneliners.

't Is het moment om vooruit te gaan, 't is het jaar van de ommekeer. De roep om een rechtvaardig klimaatbeleid klinkt luider dan ooit – net als ons antwoord daarop. Kies samen met mij voor een menselijker, eerlijker en gezonder België.