Programma Watermaal-Bosvoorde

Samensemble in één van de mooiste gemeenten van  Brussel. 

Graag stellen wij opnieuw een tweetalige lijst voor. Samen met u zetten wij ons in voor onze leefomgeving, een versterkte solidariteit, een hoogstaande politieke ethiek. Twee - en meertaligheid en een diepgeworteld respect voor de ander, zijn kernwaarden in ons beleid. Dat bewijzen wij op vele politieke niveaus waar Ecolo en Groen succesvol samenwerken, ook in  Brussel, de hoofdstad van België en van Europa.

Een zesjarige getalenteerde bestuurs-equipe 

Ecolo-Groen heeft samen met u de huidige ploeg van onze tweetalige burgemeester Olivier Deleuze aan het stuur van de nieuwe gemeentepolitiek gezet na 36 jaar FDF.

Ontdek HIER het volledig programma van Ecolo-Groen voor Watermaal-Bosvoorde

De equipe heeft zijn brevet van geloofwaardigheid en betrouwbaarheid verdiend : het zijn geen tafelspringers maar échte bruggenbouwers gebleken. Sinds 2012 heeft de vernederlandsing dan ook een volwaardige plaats gekregen in de gemeentepolitiek: een cultuurbeleidscoordinator werd aangeworven en de communicatie, met bv. het Gemeenteblad 1170 als modelvoorbeeld, is volwaardig tweetalig geworden. Burgemeester Olivier Deleuze is er de drijvende kracht, zowel van het beleid als van de equipe.

De toekomst is aan een mooie en aangename gemeente

Watermaal-Bosvoorde gaat prat op zijn bijzondere en goede sfeer met een steeds diversere bevolking. Wij willen dat de mensen nog meer met elkaar in contact komen: wijkhuizen, jeugdhuizen en culturele centra verdienen als ontmoetingsplekken meer armslag. Maar er moet plaats zijn voor alternatieve gezamenlijke of gedeelde  woongelegenheden (bv. voor jonge nestvlieders, voor senioren), met gedeelde moestuinen en -boomgaarden, kinderboerderijen, speeltuinen en open sportterreinen.

We willen graag een stap verder gaan met participatieve o.a. culturele deelbegrotingen

Als Ecolo-Groen staan we voor ruimte in de gemeentelijke begroting voor ideeën van inwoners en voor projecten van wijkcomités. Een recept dat reeds succesvol werd beproefd in andere gemeenten. Participatieve Nederlandstalige en veeltalige deelcultuurbegrotingen zijn bv.  een veelbelovende denkpiste.

Op donderdag 20 september om 20 u organiseren we een avond in het Nederlands met de burgemeester die ook lijststrekker is van Ecolo-Groen en de twee kandidaten van Groen: Daniel Soumillion en Lieven Denys: iedereen is  welkom  en U bent dus van harte uitgenodigd.

Ontdek hier onze kandidaten