Energie

18 December 2017

Energie

In 2013 werd een energieplan met 22 concrete maatregelen opgesteld.

  • 38 voorbeeldgebouwen. Molenbeek hanteert een passiefstandaard voor elke nieuwbouw en lage energienormen bij zware verbouwingen. Er werden 38 woningen, scholen,administratieve en technische lokalen, sportuitrustingen, ... als passief- of lage-energiegebouwen gerealiseerd.
  • Groepsaankoop energie. 360 gezinnen veranderden van leverancier, wat hen een mooie besparing opleverde.
  • Aanleg van meer dan 4.000 m² zonnepanelen op scholen, het gemeentelijke zwembad en sportinfrastructuur. Goed voor 660.000 kWh geproduceerd per jaar op een milieuvriendelijke manier (= jaarlijkse gebruik van 350 Brusselse gezinnen). Een besparing van bijna 75.000 euro per jaar voor de Molenbeekse energiefactuur.
  • Ambassadeurs voor het klimaat. De gemeente ondersteunde de deelname van een groep inwoners aan de Coop 22 en 23.
  • Projectoproep in de gemeentelijke scholen om energie(besparende) of sensibilisatie acties te ondersteunen.