Nieuws

Categorieën

Brussels Parlement maakt einde aan horrortransporten van dieren
Brussels parlement keurt genderevenwicht in Brusselse regering goed
Brussels Parlement wil einde aan horrortransporten van dieren
Brussel krijgt 'boommeester'
Brussel maakt groene ruimte droogte- en brandbestendig
Groen betreurt wegstemmen verbod op onverdoofd slachten in Brussel
Geen burgemeesters meer in het parlement: Groen tevreden met wijziging Gemeentewet
Quota's, vooroordelen bestrijden en diversiteitsplannen: zo wil het Brussels Parlement openbare diensten vervrouwelijken
Groen Brussel vraagt gelijke behandeling voor meisjesvoetbalploegen bij subsidies en infrastructuur
Groene, blauwe en zwarte netwerken: zo willen burgers biodiversiteit in de stad beschermen en versterken
Eindelijk proactieve praktijktesten op de huurmarkt
Groen Brussel wil geluidsvervuiling aanpakken
Burgercommissie wil leegstand aanpakken in strijd tegen dakloosheid
Brussels Parlement gaat woekerhuurprijzen aanpakken
VGC college belooft vergroening van alle VGC-speelplaatsen tegen 2026
Brussels Parlement start kunstenwerkgroep op over gemeenschapsgrenzen heen
Brussels Parlement roept Brussel uit tot LGBTQIA+-vrijheidszone
'Twee verschillende kalenders voor schoolvakanties is problematisch voor Brusselaars'
Kris Vanslambrouck vervangt Esmeralda Van den Bosch tijdelijk als schepen
Dekolonisering openbare ruimte: Groen en Ecolo dringen aan op versnelling
Variatie in maatregelen per gemeente voor EK-festiviteiten. 'Dit is exact wat we wilden vermijden'
1 op 3 Brusselse huurwoningen heeft geen verplichte rookmelder
Eerste burgercommissie is afgerond. 'Uitdagend dossier gedeblokkeerd dankzij Brusselaars'
'Hoog tijd voor proactieve praktijktesten op de arbeidsmarkt'
Groen voert actie voor leefbare Ring: 'Verbreding van de Ring is slecht voor de leefbaarheid'
Hoge vaccinatiegraad bij Brusselse kinderen
Brussels Parlement voert strijdt tegen online geweld op. 'Hoognodig en krachtig signaal'
Groen wil rolstoelvriendelijk stadsmeubilair en speeltuinen
Brussels Parlement vraagt verbetering situatie van (inwonende) kinderen van gedetineerden. 'COVID-crisis onderstreept de urgentie'
Nood aan 40 lagere én 40 middelbare scholen in Brussel tegen 2024. 'Inspanningen voor Brussel moeten minstens vervijfvoudigen.'
Brusselse regering belegt wél nog in fossiel: Groen dringt aan op snelle bijsturing
Voortaan proactieve praktijktesten mogelijk op Brusselse huurmarkt
Eerste burgercommissie gaat van start. 'We maken politiek opnieuw iets van alle Brusselaars'
Groen vraagt uitbreiding noodlijn MIVB in strijd tegen seksuele intimidatie
Brussels parlement stemt voor duurzame beleggingen
‘Dit test-event is geen doel op zich, het moet de deur opzetten naar een snelle en veilige heropening van onze cultuurhuizen’
Soetkin Hoessen (Groen): 'Bescherm héél de tuin van Villa Dewin'
Discriminatietoetsen arbeidsmarkt: Groen wil ook in Brussel versnelling hoger schakelen
Brussels Gewest nieuwe eigenaar Zennetuin: 'Ondersteun biodiversiteit én de bestaande common'
Artificiële intelligentie: 'Verklein de genderkloof en betrek vrouwen maximaal'
Groenen vragen Brussels actieplan tegen homofoob geweld
Reactie op Pano: 'Nultolerantie voor agenten die excessief en illegaal geweld gebruiken tegen burgers'
Meerderheidspartijen willen evenwicht tussen mannen en vrouwen in de regering vastleggen
'Brusselaar mag niet de dupe worden van commercialisering glasvezelnetwerk'
Brussels parlement wil cybergeweld aanpakken
Schaarbeek krijgt eigen pumptrack voor skaters en fietsers
Brusselse meerderheidspartijen pakken woekerhuurprijzen aan
Lotte Stoops (Groen) vraagt geluidsvervuiling zichtbaar te maken
Meerderheidspartijen Brussels Parlement vragen openstelling Koninklijk Park van Laken
Brussels Parlement gaat organisatie vrouwelijke erfgoeddagen steunen
'Camera's en bodycams inzetten voor meer transparantie en objectiviteit bij confrontaties Brusselaars en politie'
'Plannen Ninoofsepoort hertekenen, samen met de Brusselaars.'
Lotte Stoops (Groen): 'Borstvoedingsdiscriminatie aanpakken door ingrepen in de openbare ruimte'
Rioolwater in waterlopen: Groen en Ecolo pleiten voor langetermijnaanpak
Divestment: Ecologisten vragen Brusselse regering beleggingen in fossiele brandstoffen stop te zetten
Brussels Parlement gaat Brusselse handelsmissies doorlichten
Benjumea-Moreno (Groen): 'Laat Brusselse ambtenaren helpen in vaccinatiecentra.'
Brussel voorziet wettelijk kader voor energiegemeenschappen: commons en coöperatieven worden naar hoger niveau getild.
Geen enkele Brusselse gemeente is in orde met parkeerreglementering. Arnaud Verstraete (Groen) pleit voor efficiënter parkeerbeleid
Praktijktesten op de huurmarkt: Arnaud Verstraete (Groen) vraagt snellere invoering proactieve tests
Bruzz geeft kunstenaars zendtijd. Initiatiefneemster en Brussels Parlementslid Lotte Stoops (Groen) is enthousiast.
Brussels parlement ijvert voor vrijlating VUB docent Dr. Ahmadreza Djalali
Lotte Stoops (Groen) vraagt inspanning van staatssecretaris Ben Hamou tegen kruispuntagressie in openbare ruimte
Van Vollenhovenlaan blijft autovrij
Poincarélaan: geen uitbreiding aantal bedden, wél dagopvang voor daklozen.
Brussels parlement vraagt regering om Mercosur handelsakkoord niet te steunen
Open brief Groene cultuurschepenen: geen 11-juliviering vandaag, wel een zomer lang feest
Groen en Ecolo willen het Amazonewoud beschermen
Groen Brussel wil versnelling hoger schakelen met praktijktesten
Groen en Ecolo vragen samen met meerderheidspartijen gedeeltelijke opening Hertoginnedal
Groen & Ecolo ijveren voor dekolonisering openbare ruimte
Genderonevenwicht in Brusselse adviesraden: Groen wil dit rechttrekken.
Groen & Ecolo zorgen samen met meerderheidspartijen voor uniform meldpunt intrafamiliaal geweld
Ecolo en Groen vragen stand van zaken binnen Brusselse politiezones na verontrustende RTBF-reportage
Brusselse groene cultuurschepenen ondersteunen hun kunstenaars en technici
Juan Benjumea-Moreno vraagt rekening te houden met corona-ervaring bij verhuis Brusselse administratie
Groen en Ecolo samen tegen waterarmoede
Opinie: Laten we de openbare ruimte openstellen voor kwetsbare gezinnen (Lotte Stoops)
Opinie: Achter de Brusselse gevels huist een ander perspectief (Lotte Stoops)
Opinie: Het vergrootglas op Anderlecht (Juan Benjumea-Moreno)
Ook in Brussel verzekeren Nederlandstalige scholen opvang in paasvakantie
Groen houdt vurig pleidooi voor nachtelijk treinaanbod met Valentrein-actie
Burgers en parlementsleden beslissen samen in Brussel vanaf 2020
Groen Brussel kiest nieuw bestuur
Soetkin Hoessen legt eed af als deelstaatsenator
Groen Brussel stelt ambitieus regeerakkoord voor
Groen smeedt Brusselse stadscoalitie met Open Vld en one.brussels voor een gezonde, ambitieuze en inclusieve stad
Groen is de grootste Nederlandstalige partij in Brussel - bedankt voor je stem!
Groen wil een Brussels Railplan voor meer S-treinen en toegankelijke en comfortabele stations
Groen opent Nationaal Park Brabantse Wouden
Groen en Ecolo willen heraanleg van Keizer Karellaan
Koekelberg roept noodtoestand uit voor het klimaat
Groen en Ecolo willen opheldering over financiële put bij Net Brussel
Etterbeekse gemeenteraad krijgt tweede Nederlandse Groene
Ongezonde lucht blijft Brusselaars verstikken
Driekwart van de Groene voorstellen voor Goed Bestuur omgezet in Brusselse wetteksten
Elsene krijgt eerste schoolstraat
Groen fietst langs zwarte verkeerspunten in Brussel
Groen en Ecolo stellen samen hervorming van Brussel voor
Groen en Ecolo presenteren een gemeenschappelijke visie voor Brussel
Groen Brussel wil ambitieuzere aanpak verkeersveiligheid
Groen en Ecolo blij met oproep van VUB en ULB voor Brussels meertalig onderwijs
Groen en Ecolo blij met steun stemrecht voor niet-Belgen bij Gewestverkiezingen
Groen en Ecolo steunen renovatie van het Koning Boudewijnstadion
Groen Brussel wil extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs
Groen schepen Rik Jellema tevreden met autovrij Jourdanplein
Groen Brussel vraagt om meer steun voor schoolstraten
Groen wil een tweetalige school in elke Brusselse gemeente
Groen is en blijft voortrekker voor verbod op onverdoofd slachten
Schepen Els Gossé ijvert voor geïnformeerde en betrokken Europese burgers in Elsene
Groen en Ecolo meten samen met 250 Brusselaars de luchtkwaliteit
Groen tevreden met steun voor amendementen Codex Fiscale Procedure
Groen maakt drie nieuwe namen Brusselse lijst bekend
Groen ontgoocheld over tweede belangenconflict tegen decumulvoorstel
Opinie: De Block weet goed genoeg wat impact van luchtvervuiling op gezondheid is, maar ze doet er bitter weinig aan
Groen wil groene golf in Brussel verderzetten op 26 mei
Beste klimaatministers, stop met het afschuiven van uw verantwoordelijkheid
Groen en Ecolo plannen samenwerking over gemeentegrenzen heen
Sint-Gillis wil een sociale en ecologische voortrekkersrol spelen
Groen Brussel wil dieselban vanaf 2025
Twaalf Groen schepenen in Brussel: groene golf wordt groen beleid
Opinie: Hoe N-VA naast Marrakesh ook Katowice saboteert
Etterbeek installeert nieuw college met drie Ecolo-Groen schepenen
Opinie: Theo Francken - de mol van ons asielbeleid
Snoeien van kastanjebomen op de Albertlaan: Ecolo-Groen vraagt een open dialoog tussen de inwoners en het Gewest
Groen Brussel: laat Brusselaars een groene ruimte adopteren
Een bestuursakkoord in Vorst voor een groene en solidaire gemeente
Groen dringt aan om zone 30 op lokale wegen in het Brussels Gewest snel in te voeren
Dag van de Ondernemer: Groen en Ecolo vragen in resolutie om betere ondersteuning voor student-ondernemers
Groen blij met steun voor schone lucht in Brussels Parlement
Groen Brussel: Onbegrijpelijk dat het gewest zonder vergunning bomen kapt
Groen Brussel: pas nieuwe inschrijvingsregels voor Brusselse scholen aan
Een groene zondag voor 1030
Groen wordt grootste Nederlandstalige partij van Brussel
Hoe wil jij Schaarbeek zien vooruitgaan de komende jaren?
Groen gaat met meer kandidaten dan ooit voor schone lucht, veilig verkeer en beter onderwijs
Ecolo-Groen Schaarbeek op weg naar 2018-2024
Samen gaan voor Schaarbeek
De Brusselse regering: een slecht huwelijk van gebroken beloftes
NO2 Pollution: meetresultaten Elsene
Groen Elsene en Ecolo Ixelles presenteren hun kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen
Patrick Wauters is de kandidaat voor Groen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Ukkel
Dankzij Groen en Ecolo zonnedelen voortaan mogelijk in Brussel
Verkiezingen Etterbeek: Ecolo-Groen stelt internationale lijst voor
Groen reageert tevreden op de plannen om het Koning Boudewijnstadion te renoveren
Elsene wordt voorbeeld voor nieuwe burgerpolitiek
Kris Vanslambrouck op 5 in Vorst
N-VA verdedigt gecumuleer van Brusselse PS-burgemeesters
Meer dan 20.000 bomen gekapt in Brussel
Busbaan door Elisabethpark na protest ingetrokken, Groen wil park definitief beschermen
Ecolo-Groen Watermaal-Bosvoorde met Olivier Deleuze op kop naar de kiezer
Meet Groen Elsene - 19/06, 20u, bar Elzenhof
Groen en Ecolo: "Uitstel hervorming autofiscaliteit is onaanvaardbaar"
Groen vraagt finale stemming over volledige decumul in Brussels Parlement
N-VA-dreigement belangenconflict staat goed bestuur in Brussel in de weg
Luchtkwaliteit Sint-Gillis overal slecht
NO2 Pollution: Brusselaars stikken in luchtvervuiling
Reuzeschermen en terrassen op een waakvlam
Jos Raymenants is de nieuwe voorzitter van Groen in het Brussels Gewest
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren