Etterbeek

 

Wie zijn we?

Ook in Etterbeek is Groen actief. We doen dat in de gemeenteraad samen met onze collega’s van Ecolo waarmee we één fractie vormen en we doen dat op straat door actie te voeren en naar jou te luisteren.

Groen Etterbeek houdt maandelijks lokale bijeenkomsten samen met Ecolo Etterbeek, we sluiten ook aan bij de vergaderingen van Groen Brussels Gewest. Wil je daar naartoe komen om de bekommernissen van de inwoners van Etterbeek mee op de agenda te zetten, dan kan dat (je hoeft niet eens lid van Groen te zijn, al zijn we natuurlijk erg blij als je besluit om ons ook met een lidkaart te steunen).

Qui sommes-nous?

Groen est également actif à Etterbeek. Nous le faisons au conseil municipal avec nos collègues d’Ecolo avec qui nous formons une fraction et nous le faisons dans la rue en entrant en action et en étant à votre écoute.

Groen Etterbeek organise chaque mois une réunion locale avec Ecolo Etterbeek, nous participons aussi aux réunions de Groen Région Bruxelloise. Si vous souhaitez y assister pour nous faire part des préoccupations des habitants d’Etterbeek, vous pouvez (vous n’avez même pas besoin d’être membre de Groen, bien que nous soyons naturellement très heureux si vous décidez de nous soutenir avec une carte de membre).

 

 

Onze gemeenteraadsleden


Pieterjan Vanden Boer

 

Elien Sohier