Etterbeek

 

Wie zijn we?

Ook in Etterbeek is Groen actief. We doen dat in de gemeenteraad samen met onze collega’s van Ecolo waarmee we één fractie vormen, we doen dat in het schepencollege met onze schepen Rik Jellema die Etterbeek elke dag aangenamer en meer leefbaar maakt en we doen dat op straat door actie te voeren en naar u te luisteren.

Groen Etterbeek houdt maandelijks lokale bijeenkomsten samen met Ecolo Etterbeek, we sluiten ook aan bij de vergaderingen van Groen Brussels Gewest. Wil je daar naartoe komen om de bekommernissen van de inwoners van Etterbeek mee op de agenda te zetten, dan kan dat (je hoeft niet eens lid van Groen te zijn al zijn we natuurlijk erg blij als je besluit van ons ook met een lidkaart te steunen). Geef een seintje aan onze politiek opbouwwerker Sam Vandenberghe en je wordt per mail uitgenodigd. Of anders hou je deze website maar in de gaten …

 

 

Onze schepen


Rik Jellema

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Beheer van Openbare Gebouwen, Duurzaam Wijkcontract en Stedenbeleid  

Blog: www.groenerik.be
Facebook: ecologroenetterbeek

 

Als Fries ben ik nogal duidelijk. In wat ik zeg, in wat ik doe. En dus in wat ik doe omdat ik het zeg. Mensen zijn gebaat bij duidelijkheid. Mits correct gebracht, is dat ook zeer menselijk. In een democratie neemt het beleid de burger au sérieux. En vice versa. Dat zorgt voor een gezonde samen-leving.

Het eerste Duurzaam Wijkcontract van Etterbeek, dat ik als schepen in 2014 heb binnengehaald, is een belangrijke realisatie: nieuwe socio-culturele infrastructuur waarbinnen mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ont-moeten, niet van moeten, dus 'no strings attached'? Zeker niet: samen-leven betekent ook samen banden smeden, en is derhalve niet geheel vrijblijvend. Laagdrempelige vormen van samenlevingsopbouw zijn daarbij van onschatbare waarde. Een van mijn prioriteiten de komende jaren zal zijn om dit eerste Duurzaam Wijkcontract tot een goed einde te brengen, en om een tweede Duurzaam Wijkcontract binnen te halen voor Etterbeek.

Expat zijn om inpat te worden, met en voor iedereen van Etterbeek, van hier of van elders. Dat is mijn devies sinds ik als Eurocraat in 1987 in Brussel kwam aanwaaien met een straffe Noordenwind. Vanaf mijn eerste mandaat als gemeenteraadslid voor Agalev in 2000 tot en met mijn huidige, tweede schepenmandaat, heb ik hier steeds een duidelijke invulling aan gegeven. Door te zeggen én te doen! Dat ik beide kan combineren als dagelijks fietser, is mooi meegenomen. Geen beter campagnemiddel dan de fiets. Dag in dag uit. Walk the talk.

Voor Etterbeek maak ik mij dan ook sterk voor duurzame mobiliteit: meer plaats voor actieve mobiliteit, en afstemming van het gemeentelijk parkeerbeleid op het gewestelijk beleid. Verder wil ik doorgaan met energiebesparingen in de gemeente-eigendommen, onder andere wat betreft isolatie, zonnepanelen, en verwarming.