Etterbeek

Pieterjan Vanden Boer

Schepen van Gelijke Kansen en Diversiteit, Gezondheid en Ecologische Transitie in Etterbeek

Als bio-ingenieur, met specialisatie in klimaat en energie, kwam ik in 2017 via de VUB in Brussel en Etterbeek terecht. Na een avontuur als medewerker in het Vlaams Parlement werd ik eind 2022 schepen in Etterbeek.

Vanuit mijn bevoegdheid ecologische transitie en gezondheid bouw ik in Etterbeek mee aan een duurzamere stad waar het aangenaam en gezond leven is. Ik wil in onze gemeente een voortrekkersrol spelen in de transitie naar een klimaatneutraal gewest. Mijn voornaamste prioriteit is het opstellen van uitwerken van een klimaatplan voor Etterbeek. 

 

"Lokale besturen zijn cruciaal in de ecologische transitie van onze samenleving. Etterbeek kan een voortrekker zijn op vlak van klimaat!"

 

De noodzaak om te werken aan een beter klimaat biedt mooie kansen om van onze gemeente een groene en aangenamere plek te maken. Een plek waar het nog beter is om te wonen én waar burgers inspraak krijgen. Nu investeren in een duurzame toekomst heeft enkel voordelen. Op naar een klimaatneutrale gemeente in 2050!

Verder zet ik me ook elke dag in voor de strijd voor gendergelijkheid en gelijke kansen voor LGBTIA+. Diversiteit kleurt en verrijkt onze samenleving, maar niet iedereen wordt altijd gelijk behandeld. Daarom is het zo belangrijk om structurele biases in de administratie en de openbare ruimte weg te werken.