Jette ontvangt als eerste Brusselse gemeente het SAVE label

22 April 2024

Jette

Jette ontvangt als eerste Brusselse gemeente het SAVE label

Jette verdient het label vanwege de verschillende acties, zoals: de aanleg van fietsstraten, woonerven, verbeterde fietspaden, en niet te vergeten de fiets- en wandelbrug die een mooie verbinding mogelijk maakt.

In 2019 ondertekende de gemeente Jette het SAVE charter, een initiatief van de Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen met als engagement om extra inspanningen te doen op het vlak van verkeersveiligheid. Op basis van de lijst van acties en infrastructuurwerken - gerealiseerd door de gemeente sinds 2019 - besliste de Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen om de gemeente het SAVE label vandaag toe te kennen.

“Jette verdient het label vanwege de verschillende acties, zoals: de aanleg van fietsstraten, woonerven, verbeterde fietspaden, en niet te vergeten de fiets- en wandelbrug die een mooie verbinding mogelijk maakt.” zegt Roel De Cleen van de Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen.

Dit label is het resultaat van jarenlang werk rond verkeersveiligheid in samenwerking met het Brussels Gewest - met dank aan minister van mobiliteit Elke Van den Brandt - en met actoren actief op het terrein. Het is vanzelfsprekend geen eindpunt: de gemeente engageert zich om in de toekomst verder te werken op hetzelfde elan.
___

En 2019, la Commune de Jette adhérait à la charte SAVE de l'association des Parents d'Enfants Victimes de la Route. Ce faisant, la Commune s'engageait à fournir des efforts particuliers en matière de sécurité routière. Après avoir pris connaissance des actions menées par la Commune depuis 2019, l'Association PEVR a décidé d'octroyer le label SAVE à la Commune de Jette.

Jette devient ainsi la première commune bruxelloise à recevoir le label SAVE. Ce qui constitue un encouragement à poursuivre dans les années à venir le travail effectué de longue date.

Ce label est le résultat de nombreuses années de travail sur la sécurité routière avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale - remerciements à la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt ! - et avec les acteurs actifs sur le terrain. Il va de soi que ce n'est pas une fin en soi : la commune s'engage à continuer à travailler dans le même élan à l'avenir pour améliorer la sécurité routière sur son territoire.