Over Jette

Groen vormt samen met Ecolo een echte ploeg voor Jette. Onze schepenen Nathalie De Swaef en Bernard Van Nuffel zetten zich in voor een sterk beleid. Meer ruimte voor de fiets, tram 9, een autovrij Spiegelplein, extra woonerven en pleintjes, zonnepanelen op de gemeentegebouwen, een gemeentelijk solidair cohousingproject, steun aan buurtcomposten en collectieve moestuinen, ... het zijn maar een aantal van onze verwezenlijkingen die leven in Jette nog aangenamer maken. De komende legislatuur willen we dit ambitieuze beleid graag verder zetten.

Groen Jette is een dynamische groep die geregeld actie voert. Tegen de verbreding van de ring, voor het behoud van het Laarbeekbos, voor een ambitieuzer klimaatbeleid, betere luchtkwaliteit. Jaarlijks reiken we ook de Groene Pluim uit, een prijs voor de vereniging die het voorbije jaar het verschil maakte op ecologisch of sociaal vlak. Wil je graag participeren aan dit beleid? Mee discussiëren over de keuzes voor Jette? Of wil je van dichtbij volgen waar we mee bezig zijn? Geef ons dan een seintje!

 

De mensen van Groen

Jette

Nathalie De Swaef

Schepen van mobiliteit, luchtkwaliteit en internationale solidariteit  in Jette