Groen vormt samen met Ecolo een echte ploeg voor Jette. Onze schepenen Nathalie De Swaef en Bernard Van Nuffel zetten zich in voor een sterk beleid. Meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, een autovrij Spiegelplein, extra woonerven en groene pleintjes, meer plaatsen waar het water kan infiltreren in de grond, een bomenplan, duurzame renovaties van gemeentegebouwen, een nieuwbouw voor school Poelbos, ... het zijn maar een aantal van onze verwezenlijkingen die leven in Jette nog aangenamer maken. De komende legislatuur willen we dit ambitieuze beleid graag verder zetten.

Groen Jette is een dynamische groep die geregeld actie voert. Tegen de verbreding van de Ring, voor het behoud van het Laarbeekbos, voor een ambitieuzer klimaatbeleid, betere luchtkwaliteit. Jaarlijks reiken we ook de Groene Pluim uit, een prijs voor de vereniging die het voorbije jaar het verschil maakte op ecologisch of sociaal vlak. Wil je graag participeren aan dit beleid? Mee discussiëren over de keuzes voor Jette? Of wil je van dichtbij volgen waar we mee bezig zijn? Geef ons dan een seintje!

De mensen van Groen

Jette

Feestelijke inhuldiging van heraangelegde Odon Warlandlaan in Jette

De heraanleg is het eindresultaat van een proces in samenspraak met de buurbewoners die nood hadden aan meer groen, een beperking van de snelheid en een heraanleg van het complexe kruispunt met de Berrestraat, de Vandervleetstraat en de Spruytstraat.

Nathalie De Swaef

Schepen van mobiliteit, luchtkwaliteit en internationale solidariteit  in Jette