Jette

Verkiezingen 2018

      


Wie zijn we?

Groen vormt samen met Ecolo een echte ploeg voor Jette. Onze schepenen Bernard Van Nuffel en Nathalie De Swaef hebben de bevoegdheden openbare ruimte, mobiliteit, patrimonium, huisvesting, energie, duurzame ontwikkeling en Noord-Zuid relaties. Zij wegen dan ook serieus op het beleid, samen met gemeenteraadslid Annemie Maes. Meer ruimte voor de fiets, tram 9, een autovrij Spiegelplein, extra woonerven en pleintjes, zonnepanelen op de gemeentegebouwen, een gemeentelijk solidair cohousingproject, steun aan buurtcomposten en collectieve moestuinen, ... het zijn maar een aantal van onze verwezenlijkingen die leven in Jette nog aangenamer maken. De komende legislatuur willen we dit ambitieuze beleid graag verder zetten.
Groen Jette is een dynamische groep die geregeld actie voert. Tegen de verbreding van de ring, voor het behoud van het Laarbeekbos, voor een ambitieuzer klimaatbeleid, betere luchtkwaliteit. Jaarlijks reiken we ook de Groene Pluim uit, een prijs voor de vereniging die het voorbije jaar het verschil maakte op ecologisch of sociaal vlak. Wil je graag participeren aan dit beleid? Mee discussiëren over de keuzes voor Jette? Of wil je van dichtbij volgen waar we mee bezig zijn? Geef ons dan een seintje!

Ons bestuur

 

Daan Demey
Secretaris

Julien De Praetere
Voorzitter

 

 

Onze schepenen

 

 

Nathalie De Swaef
Schepen van Mobiliteit, Duurzame ontwikkeling, Huisvesting en Noord-Zuid relaties

Facebook: ndeswaef

E-mail: ndeswaef@jette.irisnet.be

 

Bernard Van Nuffel
Schepen Openbare Ruimte, Gemeentelijk Patrimonium en Energie

Facebook: bernard.vannuffel

E-mail: bvannuffel@jette.irisnet.be

 

Onze raadsleden

 

Annemie Maes
Gemeente- en politie-raadslid
Parlementslid

Website: annemiemaes.be
Facebook: annemie.maes.9
Twitter: @AnnemieMaes46
Instagram: annemiemaes46