Jette

      


Wie zijn we?

Groen vormt samen met Ecolo een echte ploeg voor Jette. Onze schepenen Bernard Van Nuffel en Nathalie De Swaef zetten zich in voor een sterk beleid, samen met Groen gemeenteraadsleden Annemie Maes en Cindy Devacht. Meer ruimte voor de fiets, tram 9, een autovrij Spiegelplein, extra woonerven en pleintjes, zonnepanelen op de gemeentegebouwen, een gemeentelijk solidair cohousingproject, steun aan buurtcomposten en collectieve moestuinen, ... het zijn maar een aantal van onze verwezenlijkingen die leven in Jette nog aangenamer maken. De komende legislatuur willen we dit ambitieuze beleid graag verder zetten.


Groen Jette is een dynamische groep die geregeld actie voert. Tegen de verbreding van de ring, voor het behoud van het Laarbeekbos, voor een ambitieuzer klimaatbeleid, betere luchtkwaliteit. Jaarlijks reiken we ook de Groene Pluim uit, een prijs voor de vereniging die het voorbije jaar het verschil maakte op ecologisch of sociaal vlak. Wil je graag participeren aan dit beleid? Mee discussiëren over de keuzes voor Jette? Of wil je van dichtbij volgen waar we mee bezig zijn? Geef ons dan een seintje!

 

Qui sommes-nous?

Groen forme avec Ecolo une vraie équipe pour Jette. Nos échevins Bernard Van Nuffel et Nathalie De Swaef s’engagent pour une politique forte, avec les membres Groen du conseil municipal Annemie Maes et Cindy Devacht. Plus d’espaces pour les vélos, le tram 9, une place miroir sans voitures, des quartiers résidentiels et des places supplémentaires, des panneaux solaires sur le toit des bâtiments municipaux, un projet de cohabitat municipal solidaire, du soutien aux composts de quartier et aux potagers collectifs, … ce ne sont là que quelques-unes de nos réalisations qui rendent la vie à Jette encore plus agréable. Nous souhaitons poursuivre cette politique ambitieuse lors de la prochaine législature.

Groen Jette est un groupe dynamique qui entre en action régulièrement. Contre l’élargissement du ring, pour le maintien du bois de Laerbeek, pour une politique climatique plus ambitieuse, une meilleure qualité de l’air. Chaque année, nous organisons la Plume Verte. Un prix qui récompense l’association qui a fait la différence au niveau écologique ou social au cours de l’année. Souhaitez-vous prendre part à cette politique? Discuter avec nous des choix pour Jette? Ou souhaitez-vous voir de près ce que nous faisons? Contactez-nous!

 

Ons bestuur

 

Daan Demey
Secretaris

 

Julien De Praetere
Voorzitter

 

 

Onze schepenen

 

Nathalie De Swaef
Schepen van Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Nederlandstalige Aangelegenheden

Facebook: ndeswaef  
E-mail: [email protected]

 

Concreet en dichtbij, kleinschalig van perimeter maar ambitieus van doelstellingen, dat is het beroep van schepen voor mij. Op lokaal niveau kan je heel concreet werk maken van een rechtvaardiger wereld. Als schepen van Mobiliteit kies ik voor verkeersveiligheid, zachte vervoersmodi of ruimte voor ontmoeting. Dat de benaming luchtkwaliteit deze legislatuur aan mijn bevoegdheid mobiliteit is toegevoegd maakt het hopelijk een beetje makkelijker om belangrijke dossiers te verdedigen. Het is in elk geval een statement waarbij het college erkent dat mobiliteit een hefboom is om werk te maken van een betere luchtkwaliteit. De bevoegdheid Nederlandstalige aangelegenheden is nieuw voor mij. Ik zie het als een prachtige bevoegdheid waar je mensen samen brengt, nu eens onder gelijkgezinden, dan weer in diversiteit, maar telkens rond een kwaliteitsvolle activiteit.

Meer dan 25 jaar geleden verhuisde ik naar Brussel. Daar ben ik als stadsmens nog steeds blij om. Meteen engageerde ik me toen in de Brusselse fietsbeweging. En zo kwam ik terecht bij Agalev, voorloper van Groen. Dat ik vandaag als schepen van Mobiliteit heel concreet actie kan ondernemen ten voordele van de fietsers is iets wat ik toen niet kon vermoeden. En ja, soms zegt de fietsactiviste die ik altijd gebleven ben aan de schepen dat het allemaal best wat sneller mag gaan. 


 

Bernard Van Nuffel
Schepen (Ecolo)

Facebook: bernard.vannuffel
E-mail: [email protected]


Onze raadsleden

Annemie Maes
Gemeenteraadslid en politieraadslid

Website: annemiemaes.be
Facebook: annemie.maes.9
Twitter: @AnnemieMaes46
Instagram: annemiemaes46

 

Als geboren en getogen Brusselaar woon ik nu al meer dan 20 jaar in Jette, in een leuke buurt waar ook mijn kinderen zijn grootgebracht. Als voormalig voorzitter van de Fietsersbond en medeoprichtster van Fietsersbond Jette ben ik begin jaren 2000 in de lokale politiek terechtgekomen. Ik ben het allereerste Groen gemeenteraadslid van Jette, en zit nu met veel plezier voor de derde keer in de gemeenteraad. Hiernaast ben ik ook al 12 jaar politieraadslid in de zone Brussel West.

Als gemeenteraadslid heb ik steeds groene thema's naar voor geschoven. Mijn eerste daad in de gemeenteraad in 2007 was de redding van de bedreigde volkstuintjes aan het Laarbeekbos samen met een grote groep van burgers, volkstuiniers, studenten en milieuverenigingen. Als overtuigde fietser zijn er onder mijn impuls en die van de Jetse fietsbewegingen tal van fietspaden in Jette bijgekomen en is er een fietscommissie opgericht. Onze Groen schepenen hebben op deze basis kunnen verder bouwen waardoor Jette in 2017 tot fietsgemeente van Brussel is uitgeroepen, waar ik zeer fier op ben.

Deze termijn ligt mijn focus op goed en transparant bestuur, kinderen als referentie voor het beleid, en thema's luchtkwaliteit, fiets en openbaar vervoer, klimaat, minder afval, minder consumeren met meer kwaliteit, groene ruimtes, onthaasting, vegetarisch eten, dierenwelzijn, en solidariteit met diegenen die onze steun het hardst nodig hebben. 

Cindy_Devacht_Jette.jpg

Cindy Devacht
Gemeenteraadslid

 

Ik ben Cindy, 28 jaar en milieu-ingenieur bij Leefmilieu Brussel waar ik mij verdiep in de thematiek van duurzaamheid en energie-efficiëntie van gebouwen. Ik was reeds politiek geëngageerd bij de lokale Ecolo-afdeling van mijn geboorteplaats Lessines, en zet me nu met veel enthousiasme in voor Ecolo-Groen in Jette.

Als Jetse nieuwkomer hou ik enorm van de mogelijkheden die de verbinding met het Brussels Gewest biedt: openbaar vervoer, gedeelde auto’s, fietsen en multiculturaliteit. Wat ik zo super vind in Jette is de perfecte balans tussen stad en groen, je bent zo in een oase van natuur met Boudewijnpark dat doorloopt naar het Laarbeekbos!

Wat ik wens te realiseren voor Jette is: verder inzetten op de gedeelde mobiliteitsmogelijkheden, woningen die zowel op energie, comfort en flexibiliteit klaar zijn voor de toekomst, en biodiversiteit in de straten en tuinen. Ik wil ook werk maken van valorisatie van jongeren en heropwaardering van het economisch hart van Jette.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren