Jette

Nathalie De Swaef

Schepen van mobiliteit, luchtkwaliteit en internationale solidariteit  in Jette

Bijna dertig jaar geleden verhuisde ik naar Brussel. Meteen engageerde ik me toen in de Brusselse fietsbeweging. Dat ik vandaag als schepen van mobiliteit heel concreet actie kan ondernemen ten voordele van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer is iets wat ik toen niet kon vermoeden. En ja, soms zegt de fietsactiviste - die ik altijd gebleven ben - aan de schepen dat het allemaal best wat sneller mag gaan. Maar dan kijk ik naar de optelsom van alle kleine en grote stappen.

Als schepen van mobiliteit werk ik aan veilige schoolomgevingen en een eerlijker verdeling van de openbare ruimte met meer plaats voor zachte vervoersmodi en ruimte voor ontmoeting. Ik heb het geluk intensief te kunnen samenwerken met mijn Ecolo-Groen collega Bernard Van Nuffel die bevoegd is voor openbare ruimte. Elke heraanleg biedt mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren en de buurt te vergroenen. 

 

"Concreet en dichtbij, kleinschalig van perimeter maar ambitieus van doelstellingen, dat is het beroep van schepen voor mij. Op lokaal niveau kan je heel concreet werk maken van een aangename leefomgeving en een rechtvaardigere wereld."

 

Solidariteit is een sleutelbegrip voor mij. De alternatieven voor de wagen veiliger en comfortabeler maken zorgt ervoor dat meer mensen ze ook effectief gebruiken, waardoor wie echt een wagen nodig heeft dat ook makkelijker kan. Als schepen van onderwijs, een bevoegdheid die ik drie jaar mocht uitoefenen, zette ik in op gelijke kansen. En als schepen van internationale solidariteit werk ik zowel aan de samenwerking tussen Jette en Marokko als binnen Jette zelf.