Meer fietsers dankzij veilige fietsparkings in Jette

25 Maart 2024

Jette

Meer fietsers dankzij veilige fietsparkings in Jette

De bedoeling is te komen tot een dicht netwerk van beveiligde fietsenstallingen door de combinatie van buurtfietsenstallingen en fietsboxen, zodat fietsers die thuis geen of een te onhandige plek hebben snel een comfortabele en veilige parkeerplek vinden.

Fietsdiefstal vormt één van de belangrijkste redenen waarom mensen stoppen met fietsen. Wie zijn of haar fiets thuis niet comfortabel kan stallen en bijvoorbeeld trappen moet doen, zal de fiets bovendien minder gebruiken. Het werken aan veilige fietsparkings is dan ook essentieel.

Jette heeft op dit ogenblik 97 fietsboxen (waarvan 6 voor bakfietsen) en voorziet dit jaar de installatie van 6 extra. Maar alleen met fietsboxen krijgen we de groeiende wachtrij niet weggewerkt. We dienden bij het Brussel gewest een subsidiedossier in voor een tijdelijk halftijds personeelslid dat specifiek werkt rond fietsparkeren. Dankzij dat werk kunnen we mooie resultaten voorleggen en openen vandaag de eerste grote buurtfietsenstallingen. Zij worden net, als de fietsboxen, beheerd door Cycloparking. Op termijn zou de wachtlijst, waar op dit ogenblik 365 mensen op staan, dus moeten dalen, al merken we dat met het creëren van extra plaats de vraag ook stijgt.

Een stand van zaken:

Twee buurtparkings openden al eerder deze maand. Het gaat om een buurtparking voor 14 gewone fietsen en 1 bakfiets in de Stienonlaan, dankzij een samenwerking met Lojega en Be.Park en een buurtparking voor 7 gewone fietsen en een bakfiets in de Levis Mirepoixlaan, dankzij een buurtbewoner die zijn garage ter beschikking stelt.

Daar komt eind deze maand een grote buurtfietsenstalling bij in de Sint Vincentius a Paulostraat. Opnieuw dankzij een samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Lojega. Ze biedt plaats voor 20 gewone fietsen en 2 bakfietsen. Alle werken zijn gedaan, enkel de badgelezer moet nog worden aangesloten.

Later deze lente volgt een buurtfietsenparking met een tiental plaatsen in de Rommelaerelaan.

Verder heeft het college voor twee dossiers een bouwvergunning ingediend en een subsidieaanvraag gedaan bij het Bike Fonds van de Koning Boudewijnstichting. Het gaat om een buurtfietsenstalling voor 18 fietsen en 3 bakfietsen in de Jules Lahayestraat en een veilige garage voor de fietsen en steps van de gebruikers van het omnisportcentrum.

Ook op langere termijn zijn er mogelijkheden die we met beide handen grijpen. In de Serkeynstraat bijvoorbeeld is een buurtfietsenstalling gepland in het kader van het Beliris project voor een cyclostrade langs Lijn 28. Maar ook met Citydev en de NMBS zijn de contacten goed. Toen Apcoa de parking onder het Spiegelplein opende hebben we hen geïnformeerd over Cycloparking, waardoor ook deze plaatsen op de website van Cycloparking staan, ook al doet Apcoa zelf het beheer.

Via ons maandblad Jette Info willen we buurtbewoners warm maken om, net als de personen van de Levis Mirepoixlaan, hun garage te delen met fietsende buren dankzij logistieke en financiële steun van Cycloparking.

Schepen van Mobiliteit Nathalie De Swaef (Ecolo-Groen): “De bedoeling is te komen tot een dicht netwerk van beveiligde fietsenstallingen door de combinatie van buurtfietsenstallingen en fietsboxen zodat fietsers die thuis geen of een te onhandige plek hebben snel een comfortabele en veilige parkeerplek vinden. Door sensibilisering van verschillende diensten binnen de gemeente, zoals communicatie of patrimonium, zorgen we ervoor dat iedereen de juiste reflex heeft en de dienst stadsmobiliteit ondersteunt bij het zoeken naar en analyseren van mogelijkheden.”