Brussel in volle bloei - meer dan honderd nieuwe bomen op het Flageyplein

25 Maart 2024

Brussel in volle bloei - meer dan honderd nieuwe bomen op het Flageyplein

"Bomen spelen een cruciale rol in de stad: ze verfraaien de buurt, zuiveren de lucht, helpen regenwater bufferen, stimuleren de biodiversiteit, absorberen CO2 en produceren zuurstof. In de zomer zorgt één enkele boom voor evenveel verkoeling als vijf airconditioners."

Het plantseizoen loopt in de hoofdstad nog tot april. Brussel Mobiliteit plantte in totaal 1.200 nieuwe bomen en voert nog een aantal vergroeningsprojecten uit. Focus op de vergroening van het Flageyplein.

1.200 bomen geplant

In het Brussels Gewest volgt Brussel Mobiliteit de evolutie van 37.000 bomen op de voet. De winter is het hoogseizoen voor het onderhoud en het planten van nieuwe bomen. De voorbije winter (2023-2024) heeft de administratie bijna 1.200 bomen geplant. In de Mettewielaan, het parkje aan de Trooz, de Negende Linielaan enz. zijn de werkzaamheden intussen achter de rug, op andere plaatsen zoals de Bossaertlaan tussen de Pantheonlaan en het Bastenakenplein, aan de E40 of de Ring in Anderlecht zal nog geplant worden.

De Brusselse Minister van Mobiliteit:"Bomen spelen een cruciale rol in de stad: ze verfraaien de buurt, zuiveren de lucht, helpen regenwater bufferen, stimuleren de biodiversiteit, absorberen CO2 en produceren zuurstof. In de zomer zorgt één enkele boom voor evenveel verkoeling als vijf airconditioners. Daarom kijken we systematisch naar alle plaatsen waar we kunnen ontharden, want elke boom en elke plant telt. Meer groen draagt ook bij tot een betere levenskwaliteit: een paar bomen, planten of gras waar je kunt spelen of zitten, maken een buurt onmiddellijk gezelliger voor alle generaties. We willen elke Brusselaar een stukje natuur binnen handbereik bieden."

Openbare ruimte ontharden

Sinds 2020 voert Brussel Mobiliteit heel wat ​ plaatselijke projecten uit die de waterdoordringbaarheid van de bodem verbeteren en geïntegreerd regenwaterbeheer mogelijk maken.

Hoe ontharden? Door zones die bedekt zijn met dolomiet of asfalt om te vormen tot groene zones. Alleen al het vergroten van de boomspiegels heeft een aanzienlijke impact.

Dimitri Strobbe, directeur van de onderhoudsdienst van Brussel Mobiliteit, licht toe dat "onze groenafdeling inspeelt op de klimaatopwarming door planten- en boomsoorten te selecteren die bestand zijn tegen hevige droogte. We schakelen ook nieuwe technologieën in. Dankzij draadloze sensoren onder de bomen, kunnen we beter reageren en op een rationelere manier water geven. Bovendien kregen al onze bomen een eigen identiteitskaat en worden ze regelmatig onderzocht, waarbij zowel aandacht gaat naar hun gezondheid als naar de verkeersveiligheid."

Momenteel wordt het Flageyplein vergroend om de levenskwaliteit in de gemeentelijke en gewestelijke openbare ruimte te verbeteren door meer dan honderd aangepaste struiken en bomen te planten. Doel is om op het Flageyplein ongeveer 1.200 m², 320m² op het Heilig Kruisplein en bijna 300 m² in de omliggende straten te ontharden. Deze groene corridor zal aansluiten op het groene netwerk dat al aanwezig is langs de vijvers van Elsene. Gelijktijdig wordt de kapotte blauwe steen vervangen, de verliching aangepast en de fontein hersteld.

23 kinderen en hun leerkracht van de school Saint-André staken een handje toe bij het planten

Brussel Plant: een groot succes

In januari lanceerde Brussel Mobiliteit een ideeënoproep om de straten en pleinen in het gewest te ontharden en te vergroenen. Er kwamen meer dan 400 ideeën uit alle gemeenten binnen (72% van individuele personen, 29% van een groep personen).

Nu onderzoekt de administratie, samen met de gemeenten, alle voorstellen om de uitvoering ervan te plannen. De overgrote meerderheid van de voorstellen had betrekking op het vergroenen van stoepen, gevels of parkeerplaatsen. Bepaalde suggesties, meer bepaald in Oudergem en Ukkel, hadden betrekking op het plaatsen van diervriendelijke elementen of, in Anderlecht, de aanleg van een regentuin.

"We wisten dat de Brusselaars meer bomen en planten wilden. De 402 voorstellen die we hebben ontvangen, tonen aan dat ze hun buurt als geen ander kennen. Ik ben blij met al deze voorstellen. We zullen zoveel mogelijk projecten uitvoeren vanaf de zomer en de herfst van 2024." voegt de Brusselse Minister van Mobiliteit toe.