Evaluatierapport Schaarbeek: meer fietsers, meer voetgangers en snellere trams in Sinte-Mariawijk.

03 April 2024

Evaluatierapport Schaarbeek: meer fietsers, meer voetgangers en snellere trams in Sinte-Mariawijk.

“De autoluwe wijk doet wat we verwacht hadden: de tram rijdt sneller, de nieuwe fietspaden worden zeer frequent gebruikt, en de voetgangers hebben meer ruimte op drukke assen zoals de Haachtsesteenweg en aan het Koninginneplein”

De gemeente Schaarbeek heeft het evaluatierapport van het circulatieplan in de Koninklijke Sinte-Mariawijk af. Uit het rapport blijkt een positieve impact op het aantal voetgangers en fietsers, en op de doorstroming van het openbaar vervoer. “De autoluwe wijk doet wat we verwacht hadden: de tram rijdt sneller, de nieuwe fietspaden worden zeer frequent gebruikt, en de voetgangers hebben meer ruimte op drukke assen zoals de Haachtsesteenweg en aan het Koninginneplein”, reageert schepen Adelheid Byttebier (Groen). Naar aanleiding van het rapport werden ook een aantal bijkomende maatregelen goedgekeurd.

De gemeente Schaarbeek voerde in 2 wijken een circulatieplan in in het kader van Good Move. De Azaleawijk werd ingevoerd in 2021 en kreeg een positieve evaluatie in 2023. Het circulatieplan in de Koninklijke Sinte-Mariawijk werd ingevoerd in augustus 2022. Doelstelling van de ingrepen waren een eerlijke herverdeling van de publieke ruimte ten voordele van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De meest opvallende maatregelen zijn eenrichtingsverkeer voor auto’s op de Generaal Eenenssraat, de Rogierstraat, de Haachtsesteenweg, de Lefranqstraat en de Koninklijke Sinte-Marialaan, en de grote voetgangerszone op de noordkant van het Koninginnenplein.

Een positieve evaluatie

De resultaten na één jaar zijn positief. Het autoverkeer is op de verschillende lanen gedaald: gemiddeld -25% autoverkeer voor de Koninklijke Sinte-Marialaan, -25 tot -50% op de Haachtsesteenweg en -30 %  voor de Rogierstraat. Het autoverkeer blijft op verschillende andere lanen stabiel, onder meer op de Kesselsstraat, de Voltairelaan, een deel van de Rubensstraat en rond de Sint-Servaaskerk.

Het circulatieplan heeft een positieve impact op het openbaar vervoer: voor tram 92 die de Haachtsesteenweg doorkruist, is de winst vooral merkbaar in de richting van het centrum (tussen halte Eenens en Sinte-Maria) met een winst van 15% in reistijd in de ochtendspits en 12% in de avondspits. Voor de trams 62/25 op de Rogieras is er een winst van 13% ’s ochtends en 19% ’s avonds (tussen haltes Lefranq en Patrie).

Ook het aantal fietsers stijgt, met name op de Koninklijke Sinte-Marialaan. Gemiddeld is er een verhoging van 20%. Tijdens de spitsuren zien we een verhoging van 49% van het Koninginneplein naar het Colignonplein.

Aandachtspunten en bijkomende maatregelen

Het evaluatierapport noteert drie aandachtspunten in het circulatieplan: de Poststraat, de Rubensstraat en de Haachtsesteenweg. Het college heeft meteen drie bijkomende maatregelen goedgekeurd om die aandachtspunten aan te pakken.

De Haachtsesteenweg, historisch altijd al sterk gefrequenteerde laan, blijft teveel verkeer slikken van het Koninginneplein richting het Poggeplein. Hierdoor staan in die richting de bussen en trams er ook langer stil. De gemeente Schaarbeek, in samenspraak met Brussel Mobiliteit, stelt verschillende oplossingen voor: het aanpassen van de verkeerslichten aan het kruispunt Haacht/Rogier, voorrang geven aan het verkeer en de tram die van het Koniginneplein naar de Haachtsteenweg afdraaien en het aanpassen van de leveringszones, om dubbel parkeren tegen te gaan.

De verkeerstellingen bevestigen ook een verhoging van het sluipverkeer door de Poststraat. Met een verkeersfilter ter hoogte van het Lehonplein kan dit verholpen worden.

Tot slot is er verhoogd autoverkeer vastgesteld op de Rubensstraat, tussen de Haachtsesteenweg en de Koninklijke Sinte-Marialaan. Het College heeft beslist om hier een eenrichtingsstraat voor auto’s van te maken (richting Sinte-Marialaan) om het doorgaand autoverkeer stop te zetten. Richting Haachtsesteenweg zal het een bus-en fietslaan worden.

 “Als gemeentebestuur hebben we altijd beloofd het circulatieplan te evalueren en aan te passen waar nodig. Onze concrete oplossingen - opgesteld in overleg met Brussel Mobiliteit, de MIVB, de politiezone en SIAMU - worden voorgelegd aan de gemeenteraad,” aldus schepen Byttebier. Ze roept de buurgemeenten op om ook te investeren in levenskwaliteit en betere circulatiemaatregelen: “Schaarbeek is geen eiland en het probleem op de Haachtsesteenweg kunnen wij niet alleen oplossen. Ook Evere in het noordoosten en Sint-Joost-ten-Node in het zuiden van Schaarbeerbeek moeten hun huiswerk maken zodat het doorgaand verkeer op de hoofdassen blijft. Zolang zij dit autoverkeer blijven toelaten op onze kleine wegen kunnen wij als gemeente tussenin niet de gouden oplossing vinden. Het plan Good Move werkt maar elke gemeente moet hier verantwoordelijkheid in nemen’.