1 op 3 Brusselse huurwoningen heeft geen verplichte rookmelder

10 Juni 2021

1 op 3 Brusselse huurwoningen heeft geen verplichte rookmelder

In april dit jaar kwamen 3 mensen om en werden nog eens 30 andere mensen naar het ziekenhuis gebracht na een zware woningbrand in Anderlecht. Uit het antwoord op een vraag van Groen-fractieleider Arnaud Verstraete aan staatssecretaris Ben Hamou blijkt dat maar liefst 1 op de 3 gecontroleerde huurwoningen in 2020 niet voorzien is van een - nochtans verplichte - rookmelder. 'Dit is zorgwekkend. We zijn bereid de regels te verstrengen in het parlement om zulke tragedies in de toekomst te vermijden. Eén ding is immers duidelijk: het aantal rookmelders moet omhoog.' De Groen-fractieleider stelt eveneens voor om rookmelders verplicht te maken in álle Brusselse woningen. Ook een sensibiliseringscampagne voor verhuurders en huurders over het belang van een rookmelder lijkt hem een goed idee.

In 2020 werden 721 controles uitgevoerd door de gewestelijke huisvestingsmaatschappij met het oog op brandveiligheid. Maar liefst 238 van de gecontroleerde woningen bleken niet in orde te zijn met de brandveiligheidsvoorschriften. 'In één op de drie van de gecontroleerde huurwoningen, kunnen Brusselse gezinnen niet rekenen op een rookalarm wanneer er brand woedt in het gebouw. De urgentie om op te treden en meer slachtoffers in de toekomst te vermijden, is erg hoog,' aldus Verstraete, die aandringt op snelle actie. De Groen-fractieleider stelt ook voor om rookmelders niet alleen in huurwoningen verplicht te maken, maar dat net zoals in Vlaanderen te verplichten voor alle woningen, zodat iedereen over een alarmsysteem beschikt bij brand.


Ook het controlesysteem moet efficiënter, vindt Verstraete. Momenteel is dat systeem erg gecompliceerd. In eerste instantie voert de gewestelijke huisvestinginspectie controles uit. Zij moet dan samenwerken met de gemeente voor de opvolging en sanctionering. Dat is nodeloos complex en traag, vindt Verstraete.


De Groen-fractieleider is dus tevreden dat de staatssecretaris aangaf dat ze de huisvestinginspectie wil versterken met 14 bijkomende inspecteurs en bovendien een werkgroep wil opstarten om de controles en de opvolging ervan efficiënter te maken. 'De controles op brandveiligheid worden nu uitgevoerd door verschillende niveaus. Dat kan volgens ons efficiënter. Wij staan klaar in het parlement om te doen wat nodig is om die werking mee bij te sturen, zodat alle Brusselse gezinnen die in een huurwoning wonen over een alarmsysteem beschikken bij brand,' besluit Verstraete. De Groen-fractieleider onderstreepte eveneens het belang van sensibilisering. Een informatiecampagne om verhuurders en huurders beter te informeren over het belang van een rookmelder, lijkt hem een goed idee.