'Brusselaar mag niet de dupe worden van commercialisering glasvezelnetwerk'

03 Maart 2021

'Brusselaar mag niet de dupe worden van commercialisering glasvezelnetwerk'

Eind januari kondigde minister Clerfayt in L'Echo aan dat hij het publieke Brusselse glasvezelnetwerk, dat betrouwbare data-uitwisseling  garandeert, ook wil commercialiseren. In het verleden werd door opeenvolgende Brusselse overheden, ook door de huidige regering, sterk geïnvesteerd in het netwerk. Een uitgebreid netwerk is belangrijk om bijvoorbeeld stabiele informatiedoorstroming tussen de verschillende administraties te garanderen, om beelden van veiligheidscamera's of de LEZ-camera's te ontvangen, om wifi.brussels te laten werken, etc. Dankzij die investeringen kunnen de Brusselaars dus rekenen op betrouwbare data-uitwisseling bij overheidsdiensten.

Soetkin Hoessen, Brussels Parlementslid voor Groen, vroeg minister Clerfayt vandaag naar de concrete plannen die hij heeft. In het verleden werd sterk geïnvesteerd in het ondergrondse glasvezelnetwerk. Dankzij de investeringen profiteren de Brusselaars van probleemloze data-uitwisseling. Hoessen: 'Betrouwbare data-uitwisseling is erg belangrijk voor overheden. Doordat het netwerk bijvoorbeeld werd uitgebreid naar heel wat Brusselse middelbare scholen, behoort frustratie tijdens de les omdat er geen goede internetverbinding is, tot het verleden De Brusselaars plukken dus de vruchten van die investeringen.'

Fibers van het bestaande glasvezelnetwerk die nu niet gebruikt worden, zouden gecommercialiseerd kunnen worden. Hoessen merkte op dat veel daarbij afhangt van de geografische ligging van de kabels en waar precies de overschotten aan capaciteit zitten. 'Als een deel van het netwerk gecommercialiseerd zou worden, is het wat ons betreft vanzelfsprekend dat de kwaliteit en snelheid van de verbinding voor publieke dienstverlening nooit in het gedrang mag komen,' zegt Hoessen.

Hoe de commercialisering van het netwerk zal verlopen, daar stelt Hoessen zich momenteel nog vragen bij. Hoessen: 'Hoe de verhuur van het netwerk georganiseerd zal worden, of wat de prijs of duur van de contracten zou zijn, is momenteel een vraagteken. Op die vragen moeten we een antwoord hebben voor er verdere stappen gezet kunnen worden.' Minister Clerfayt bevestigde in commissie dat daar een studie over loopt, waarvan de resultaten worden verwacht tegen de zomer. 

Daarnaast stelde Hoessen ook dat erover gewaakt moet worden dat de infrastructuur in de eerste plaats altijd aangelegd moet worden met het oog op het (blijven) verbeteren van de publieke dienstverlening. 'In de eerste plaats moeten we erover waken dat de Brusselaars zelf kunnen blijven rekenen op het kwalitatieve glasvezelnetwerk. Pas daarna kan er wat ons betreft bekeken worden naar bijvoorbeeld de verhuur van overschotten,' besluit Hoessen.