'Hoog tijd voor proactieve praktijktesten op de arbeidsmarkt'

03 Juni 2021

'Hoog tijd voor proactieve praktijktesten op de arbeidsmarkt'

Gisteren kwam het parlement voor de derde keer samen voor de 'assisen tegen racisme'. Het thema was deze keer economie en werk. Soetkin Hoessen, Groen-parlementslid en rapporteur van de commissie, onderstreept dat er nog veel werk op de plank ligt voor de regering. 'Als de regering racisme op de arbeidsmarkt écht wil aanpakken, dan grijpt ze de aanbevelingen en inzichten aan om eindelijk proactieve praktijktesten in te voeren. Eerder dit jaar maakte staatssecretaris Ben Hamou proactieve testen op de huurmarkt mogelijk. Minister Clerfayt moet nu volgen met proactieve testen op de arbeidsmarkt.'

In een reeks van 8 rondetafelgesprekken met organisaties en experten die zich verdiepen in racisme, buigt het parlement zich over maatregelen om zo tot een breed gedragen actieplan tegen racisme te komen. Gisteren lag het deelthema economie en werk op tafel. Een gebied waar racisme erg concreet tot uiting komt, meent Hoessen. In proactieve praktijktesten ziet ze een belangrijke antidiscriminatiemaatregel om het probleem aan te pakken. Hoessen: 'Al te vaak krijgen mensen met een diversiteitsachtergrond minder kansen op de arbeidsmarkt. Hoewel Brussel als eerste praktijktesten op de arbeidsmarkt invoerde, moet men durven vaststellen dat de voorwaarden momenteel veel te beperkend zijn. Op dit moment zijn ze niet meer dan een lege doos. Met proactieve testen zouden we discriminatie op de arbeidsmarkt eindelijk écht kunnen aanpakken.' Die aanbeveling kwam ook naar voor in een studie van Perspective naar werkzoekenden en hun origine, die vandaag gepresenteerd werd door Actiris. Ook middenveldorganisaties vragen er al langer om.


Uit een socio-economische monitoring van de arbeidsmarkt in 2019, uitgevoerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia bleek redelijk recent nog dat mensen van niet-Belgische origine nog steeds een opvallend minder kans op werk hebben. Van alle ondervraagde mensen had slechts 46,5 procent mensen van Maghrebijnse origine een job, tegenover 73,7 procent van de personen van Belgische origine. Mensen uit het Nabije/Midden Oosten komen er nog slechter vanaf met 33,6 procent. Ook jongeren van vreemde origine vinden veel minder snel werk dan hun leeftijdsgenoten van Belgische origine.


Het is mogelijk
Hoessen spoort de regering aan om de voortrekkersrol van Brussel te verdedigen en de praktijktesten slagkrachtiger te maken. Op dit moment kan pas bij een officiële klacht of melding én een objectieve vaststelling van discriminatie, overgegaan worden tot een praktijktest. Die optelsom aan voorwaarden is zo streng, waardoor er in de werkelijkheid amper testen uitgevoerd worden. In 2018 waren het er slechts 4 en in 2019 zelfs maar 2.


Eerder golden zulke strenge voorwaarden ook voor praktijktesten op de huurmarkt, waardoor ook daar resultaten uitbleven. Recent kwam daar echter verandering in: binnenkort zullen proactieve praktijktesten mogelijk zijn. 'Door proactieve praktijktesten op de huurmarkt mogelijk te maken, laat de regering zien dat als ze wil, ze voor de nodige verandering kan zorgen. Het is hoog tijd dat diezelfde stap vooruit op de arbeidsmarkt, waar Groen al jaren voor pleit, eindelijk wordt gezet', besluit Hoessen.