'Twee verschillende kalenders voor schoolvakanties is problematisch voor Brusselaars'

18 Juni 2021

'Twee verschillende kalenders voor schoolvakanties is problematisch voor Brusselaars'

'Door de verschillende vakantieritmes zullen ouders hun inspanningen om opvang te regelen tijdens de vakanties moeten opdrijven. Elke ouder met schoolgaande kinderen weet dat het nu al vaak puzzelen is. Met verschillende vakantieperiodes in het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs wordt het helemaal een huzarenstukje.'

Recent kondigde de Franstalige gemeenschap aan dat de schoolvakanties in het Franstalig onderwijs vanaf 2022 een nieuwe indeling zullen krijgen. De herfst- en krokusvakantie worden langer, de zomervakantie twee weken korter. Vlaanderen behoudt de huidige verdeling. 'Voor heel wat Brusselse gezinnen met schoolgaande kinderen zorgt dit voor moeilijkheden,' zegt fractieleider voor Groen, Arnaud Verstraete, die vandaag in de plenaire vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aandrong op overleg tussen collegelid Sven Gatz en Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts.

De Groen-fractieleider uitte vandaag in de plenaire vergadering van de VGC zijn bezorgdheid over de verschillende vakantieritmes in het onderwijs. Heel wat Brusselse ouders hebben kinderen in beide onderwijssystemen. Dat heeft tot gevolg dat ouders bijvoorbeeld opvang zullen moeten voorzien tijdens de extra week herfstvakantie voor het ene kind en opvang voor het andere kind tijdens de zomervakantie. 'Door de verschillende vakantieritmes zullen ouders hun inspanningen om opvang te regelen tijdens de vakanties moeten opdrijven. Elke ouder met schoolgaande kinderen weet dat het nu al vaak puzzelen is. Met verschillende vakantieperiodes in het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs wordt het helemaal een huzarenstukje.'


Ook ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs die graag deelnemen aan Franstalige zomerstages, en omgekeerd, krijgen het moeilijker om dat te organiseren wanneer de vakanties niet meer gelijk lopen. Bovendien merkte Verstraete op dat ook de uitwisseling van leerkrachten tussen het Nederlandstalige en Franstalige onderwijs moeilijker wordt, terwijl dat net iets is dat het Gewest wilde bevorderen.


De Groen-fractieleider vroeg daarom vandaag aan collegelid Gatz om hierover te overleggen met minister van Onderwijs Ben Weyts. Weyts gaf eerder aan dat het Nederlandstalig onderwijs de nieuwe vakantie-indeling van de Franstalige gemeenschap niet zou volgen. Verstraete opperde om bijvoorbeeld voor Brussel een uitzondering te maken. 'De Brusselse ouders en hun kinderen mogen niet de dupe worden van de complexe Belgische staatsstructuur die zich nu vertaalt in verschillende vakantiekalenders. We vragen daarom dat de bevoegde ministers overleggen over een oplossing voor de Brusselaars,' besluit Verstraete.