Benjumea-Moreno (Groen): 'Laat Brusselse ambtenaren helpen in vaccinatiecentra.'

18 Januari 2021

Benjumea-Moreno (Groen): 'Laat Brusselse ambtenaren helpen in vaccinatiecentra.'

Nu duidelijk is waar de Brusselse vaccinatiecentra komen, krijgt de Brusselaar stilaan perspectief op beterschap. Wat nog ontbreekt zijn 300 à 350 medewerkers om alles mee in goede banen te leiden. Brussels Parlementslid Juan Benjumea-Moreno (Groen) stelt voor om ambtenaren de kans te geven een steentje bij te dragen: 'Naast medische profielen, zoeken we ook mensen om anderen te begeleiden en om logistieke taken uit te voeren. Ambtenaren die door de coronacrisis hun job niet meer kunnen uitvoeren, zouden kunnen helpen als vrijwilliger, met behoud van loon.'

Federaal minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) maakte het voor federale ambtenaren reeds mogelijk om zich vrijwillig in te zetten in de zorg en in andere sectoren die lijden onder de COVID-pandemie. Ambtenaren die zich geroepen voelen om mee te gaan helpen als vrijwilliger in sectoren die zwaar getroffen worden door de pandemie, zoals onderwijs en kinderopvang, kunnen - in overleg met hun diensthoofd - aanspraak maken op dienstvrijstelling. Dat kan gaan van enkele uren tot een volledig werkweek. De regeling werd in december ingevoerd en geldt tot en met maart 2021. Als de COVID-crisis blijft aanslepen, zal die datum worden verlengd.

Benjumea-Moreno stelt dat deze aanpak ook op Brussels niveau interessant kan zijn en vraagt bevoegd minister Sven Gatz om dit mogelijk te maken. 'Ambtenaren zetten zich in niet-COVID-tijden al dagelijks in voor de samenleving. Het zou mooi zijn als we met hun hulp het tekort aan helpende handen kunnen opvangen en hen de kans kunnen geven om te helpen, zeker nu velen onder hen noodgedwongen thuis zitten,' besluit Benjumea-Moreno.