Groen betreurt wegstemmen verbod op onverdoofd slachten in Brussel

17 Juni 2022

Groen betreurt wegstemmen verbod op onverdoofd slachten in Brussel

Groen aanvaardt de democratische stemming, maar blijft achter een verbod staan en blijft ijveren voor het versterken van dierenwelzijn, in alle fasen van het leven van het dier en met respect voor eenieders overtuiging.

Voor Groen is dierenwelzijn, net als de vrijheid van religie, altijd een belangrijk principe geweest. Het ingediende voorstel voorziet de verplichting van een omkeerbare (en dus tijdelijke, niet dodelijke) verdoving voor de rituele slacht en vindt zo het evenwicht tussen dierenrechten enerzijds, en het respect voor ieders religieuze vrijheid, anderzijds. Dit werd bevestigd door het Europees Hof van Justitie en het Belgisch Grondwettelijk Hof, die zich uitspraken over de wetgeving die eerder al in Vlaanderen en Wallonië werd aangenomen.

Dieren hebben recht op een waardig bestaan. De invoering van een verbod op onverdoofd slachten is voor ons een belangrijke stap in het verminderen van dierenleed. Dat verbod blijven we eenduidig onderschrijven. Slachten kan voor ons dus – ook ritueel - enkel onder verdoving. Maar vooruitgang op vlak van dierenwelzijn is niet enkel mogelijk op het moment van het levenseinde, want in de vleesproductie vandaag vormt het dierenwelzijn gedurende het hele leven van het dier een groot probleem. Ook m.b.t. het fokken, opsluiten en transporteren zijn maatregelen nodig om het lijden van dieren te verminderen. Het debat rond onverdoofd slachten kadert mee in een breed beleid rond dierenwelzijn: het welzijn van het dier moet altijd gegarandeerd zijn. Alternatieven voor het huidige industriële landbouwmodel zijn daarbij noodzakelijk. Groen ijvert daarom al lang voor een landbouw waarbij dierenwelzijn vanzelfsprekend is, waarbij alle dieren kunnen genieten van genoeg ruimte, een goede verzorging en buitenlucht.

Wij betreuren hoe sommigen het debat de afgelopen weken hebben gevoerd: vaak tendentieus, stigmatiserend en onwetenschappelijk. Zowel religieuze en activistische gemeenschappen die dierenwelzijn hoog in het vaandel dragen, werden gestigmatiseerd en geviseerd. We pleiten voor een geloofwaardige en respectvolle dialoog waarbij we die gemeenschappen tot bondgenoten maken in de strijd voor meer dierenwelzijn.

Groen zal zich blijven inzetten voor de vermindering van dierenleed en een duurzamere voedselproductie en wil daarbij blijvend inzetten op dialoog met alle gemeenschappen, want dierenwelzijn is wat ons allen bindt.