Brussel krijgt 'boommeester'

06 Juli 2022

Brussel krijgt 'boommeester'

"Een boommeester is een belangrijke stap in het hitte- en droogtebestendig maken van onze stad" 

De onthardingsspecialist van Brussel Mobiliteit wordt ook 'boommeester'. De boommeester ontwikkelt de beheersplannen inzake de bomen op bepaalde wegen.  In ‘22-‘23 wordt een strategisch bomenplan voor alle gewestwegen opgesteld. "Een boommeester is een belangrijke stap in het hitte- en droogtebestendig maken van onze stad," klinkt het tevreden bij Groen-parlementslid Lotte Stoops.

Brussel Mobiliteit werkt samen met een onthardingsspecialist om de vergroening van de openbare ruimte te versnellen. De ambtenaar heeft een multidisciplinair team achter zich van landschapsarchitecten, ecologen en waterdeskundigen. Vanaf nu hoort daar ook de functie 'boommeester' bij. Dat deelt minister van Mobiliteit Elke Van de Brandt (Groen) mee naar aanleiding van een mondelinge vraag van Groen-parlementslid Lotte Stoops.

De boommeester zal zich ontfermen over bomen op Brusselse wegen, zal samen met Leefmilieu Brussel een inventaris opstellen van de gewestelijke bomen en zal beheersplannen opstellen voor de bomen en planten. Stoops juicht deze paradigmashift toe, want hiermee schrijft Brussel zich proactief in op de Europese wetgeving rond het herstel van stedelijke ecosystemen. De EU-lidstaten zorgen ervoor dat er tegen 2030 in alle steden geen nettoverlies van stedelijke groene ruimte en van stedelijke boomkroonbedekking is ten opzichte van 2021.

Er zijn reeds drie Brusselse gemeentes die hier ook op intekenen, zij het op lokaal niveau. In Brussel Stad, Elsene en Jette hebben Ecolo-Groen schepenen al een boomplan opgesteld. Stoops hoopt dat dit ook andere gemeenten kan overtuigen om een boomplan te ontwikkelen. Om samen een paradigmashift mogelijk te maken, roept Stoops op om een geïntegreerd beleid te voeren en nauw samen te werken over de verschillende niveaus heen.

Wetenschappers wijzen er al langer op hoe nefast het betonneren van de openbare ruimte schadelijk is voor het leefmilieu. Als bomen en struiken verdwijnen, worden de steden echte hitte-eilanden. Bomen houden de stad niet alleen koeler, ze filteren ook het fijn stof uit de lucht. "Bomen maken van onze stad een veerkrachtige stad. We moeten oude, bestaande bomen beter beschermen. Groen maakt gezond én gelukkig,” besluit Stoops.