Brussels Gewest krijgt stadsdichterschap

16 Maart 2023

Brussels Gewest krijgt stadsdichterschap

"Een stadsdichterscollectief zou een mooie rol kunnen spelen in het op de kaart zetten van Brussel als bruisende cultuurstad"

De eerste stappen naar een Brussels stadsdichterschap zijn gezet. Dat blijkt uit een vraag van Groen-parlementslid Lotte Stoops aan minister Sven Gatz. "Een stadsdichterscollectief zou een mooie rol kunnen spelen in het op de kaart zetten van Brussel als bruisende cultuurstad", zegt Stoops tevreden.

Naar aanleiding van een vraag van Groen-parlementslid Lotte Stoops bevestigt minister Gatz dat Brussel een stadsdichterschap krijgt. De afgelopen maanden werden verkennende gesprekken gevoerd met middenveldorganisaties waaronder het team van Brussel 2030. Met Brussel 2030 wil de stad in 2030 Europese Culturele Hoofdstad worden. "Een stadsdichterscollectief zou een mooie rol kunnen spelen in het op de kaart zetten van Brussel als bruisende cultuurstad", zegt Stoops. Met de input van experten binnen de cultuursector wil de regering bepalen welk concreet traject er zal gelopen worden. Stoops is tevreden dat de cultuursector vanaf dag één betrokken werd en hoopt dat er nog meer gesprekken zullen plaatsvinden met de veelzijdige poëzie-initiatieven die Brussel kent: "Door samen met allerlei partners rond de tafel te zitten krijgen we een op en top Brusselse uitkomst. Kunst en cultuur is wat Brussel doet bruisen." 

Naar aanleiding van het ontslag van de Antwerpse stadsdichters benadrukt Stoops het belang van het respecteren van de artistieke vrijheid en de noodzaak de typisch Brusselse meertaligheid te omarmen. "Stadsdichters bieden een uitgelezen kans om speels aan taalvaardigheid te werken en samen met kinderen en anderstaligen op ontdekking te gaan", verklaart Stoops. Ze pleit dan ook voor een divers stadsdichtercollectief, dat zich kan bewegen in meertaligheid en over de grenzen van de gemeenschappen en de Brusselse gemeentes, een notie waar ook de minister zich achter kan scharen.

Stadsdichters zijn een belangrijk, drempelverlagend initiatief om mensen te laten kennismaken met poëzie. "Niet iedereen leest gedichtenbundels, maar door poëzie een plaats te geven in de publieke ruimte maken we het toegankelijk voor iedereen", zegt Stoops. Daarom is Stoops dan ook enthousiast over de intentie om het stadsdichterschap breed in te vullen met bijvoorbeeld workshops, lezingen en andere projecten. "Kunst ondersteunen en in de openbare ruimte brengen is een kerntaak van de overheid," besluit Stoops.

De Brusselse regering onderzoekt nog voor het einde van de legislatuur welke methodiek en procedure nodig is om stadsdichter(s) aan te stellen en hoe de opdracht ingevuld zou kunnen worden.