Brussels Gewest nieuwe eigenaar Zennetuin: 'Ondersteun biodiversiteit én de bestaande common'

10 Maart 2021

Brussels Gewest nieuwe eigenaar Zennetuin: 'Ondersteun biodiversiteit én de bestaande common'

Sinds december 2020 is het Brussels Gewest eigenaar van de Zennetuin. Dat bleek vandaag uit het antwoord op een vraag van Brussels Parlementslid Lotte Stoops (Groen). Brussel Leefmilieu kocht het perceel op de linkeroever van de Zenne over van Bpost, de vorige eigenaar. Langs het stuk grond, waar de voorbije jaren een burgertuin werd onderhouden door buurtbewoners, loopt een pad dat minister Maron wil openstellen. Ook het weer blootleggen van de oude zij-arm van de Zenne wordt in overweging genomen. Stoops vroeg de minister vandaag naar de concrete plannen. 'Met dit pad zou er opnieuw een stukje groen toegankelijk worden voor de Brusselaars. Tegelijk is het belangrijk dat dit in overleg gebeurt met de buurtbewoners die als stadslandbouwers sinds jaren een gezamenlijke tuin onderhouden op het stuk grond. De rust en biodiversiteit die zij creëerden in de tuin, moeten we absoluut behouden,' aldus Stoops.

De Zennetuin is een prachtig stuk groen dat vroeger een verzameling van fabriekstuintjes was. Door de jaren heen hebben de buurtbewoners die losse stukjes samengevoegd en zijn ze de grond als een common, een stuk gemeengoed, gaan beheren. Als 'commoners' en stadstuiniers bewerken ze nu de grote collectieve tuin die ze onderhouden volgens de permacultuur. Het is langs die tuin dat minister Maron laat onderzoeken of een wandelpad aangelegd kan worden. Stoops vroeg vandaag of dat in overleg met de stadstuiniers kan gebeuren, een vraag waar de minister, die ook minister van burgerparticipatie is, positief op antwoordde. De stadstuiniers werden voor de aankoop ingelicht dat Leefmilieu Brussel eigenaar zou worden en de minister gaf vandaag eveneens aan dat hij ook in de toekomst verder in goed overleg met de actieve burgers uit de buurt wil samenwerken. 'Dat de Brusselaars die dit stukje grond al jarenlang als een common beheren en verzorgen, actief betrokken worden bij de toekomst ervan, kan ik alleen maar toejuichen. Meer samenwerkingen tussen overheid en burgers en de overheid die commons gaat ondersteunen: dat is de toekomst,' reageert Stoops tevreden.


Ook op de vraag of de biodiversiteit beschermd zal worden, reageerde de minister positief. 'Doordat de stadstuiniers de grond jarenlang verbouwden volgens de permacultuur, kon er zich een rijkdom aan biodiversiteit ontwikkelen. Dat de minister die wil beschermen en zelfs versterken, is erg goed nieuws voor de Brusselse biodiversiteit,' aldus Stoops.

Voor de zomer zou de studiefase voor de ontwikkeling van het wandelpad van start moeten gaan. Afhankelijk van de resultaten van die studie zou eind 2022 een eerste fase van de ontwikkeling kunnen plaatsvinden, die in een eerste fase zal bestaan uit de stabilisatie van de oevers.