Brussels Parlement gaat Brusselse handelsmissies doorlichten

19 Januari 2021

Brussels Parlement gaat Brusselse handelsmissies doorlichten

De Commissie Financiën van het Brussels Parlement heeft beslist om een doorlichting van de Brusselse handelsmissies te organiseren. Groen en Ecolo vragen al enkele jaren om een dergelijke doorlichting. 'We kunnen niet tevreden zijn met een ad-hoc resolutie telkens een nieuwe missie op de agenda staat. We moeten de missies structureler bekijken, met een debat vooraf dat duidelijke criteria vastlegt op vlak van economie én mensenrechten. Zo kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich duidelijk en coherent positioneren op het internationale economische toneel,' aldus Brussels Parlementslid Juan Benjumea Moreno (Groen).

De Brusselse handelsmissies zijn regelmatig onderwerp van debat in het parlement. Zo werd er in 2019 nog een handelsmissie naar Israël afgelast en kwamen er veel vragen over de handelsmissies in China datzelfde jaar. Er is nood aan een structureel debat dat verschillende visies integreert en een stem geeft aan actoren die zowel op economisch gebied als op het gebied van mensenrechtenkwesties werkzaam zijn. 'We zullen ervoor pleiten dat de commissie vertegenwoordigers van verschillende organisaties uitnodigt. Naast HUB Brussel, dat belast is met het handelsbeleid van Brussel, en andere handelsactoren, moeten ook mensenrechtenorganisaties en NGO's aan bod komen. Ze beschikken over de expertise waar we naar moeten luisteren om evenwichtige criteria op te stellen die onze waarden respecteren,' zegt Marie Lecocq, Brussels Parlementslid voor Ecolo en ondervoorzitter van de Commissie Financiën.

De definitie van een gemeenschappelijk kader voor alle handelsmissies van Brussel is opgenomen in het meerderheidsakkoord. Pascal Smet, bevoegde staatssecretaris, reageerde positief op de vraag van het parlement om een nieuw kader voor handelsmissies vast te stellen.

'Economie en mensenrechten moeten hand in hand gaan. De ontwikkeling van een eerlijke economie die banen en betekenis creëert, kan alleen worden bereikt door de rechten van iedereen te respecteren. We willen coherentie en toekomstbestendige oplossingen. We kijken uit naar de aankomende debatten met de handelsactoren en het maatschappelijk middenveld in het Brussels Parlement,' besluit Benjumea-Moreno.