Brussels parlement keurt genderevenwicht in Brusselse regering goed

15 Juli 2022

Brussels parlement keurt genderevenwicht in Brusselse regering goed

  "Het is belangrijk dat politieke instellingen in hun samenstelling een afspiegeling zijn van de samenleving." 

Vandaag werd in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement het voorstel voor bijzondere ordonnantie goedgekeurd voor een evenwicht van M, V en X onder de Gewestelijke ministers en staatssecretarissen. De tekst werd zowel door de meerderheid als oppositie gesteund en werd aangenomen met 74 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 3 onthoudingen.

Het streven naar pariteit tussen vrouwen en mannen in politieke instellingen is van essentieel belang, zowel voor de gendergelijkheid als voor de democratische rechtvaardigheid. Het Gewest past dit principe reeds toe in verschillende wetgevende instanties, maar het parlement vindt het noodzakelijk om dit formeel in de wetgeving te verankeren om te voorkomen dat er door omstandigheden toch uitzonderingen gemaakt worden. Zo garandeert deze bijzondere ordonnantie een beter genderevenwicht in de Brusselse regering, met maximum twee derde personen met dezelfde genderidentiteit binnen elke taalgroep.

Parlementslid Juan Benjumea-Moreno is tevreden: "Het is belangrijk dat politieke instellingen in hun samenstelling een afspiegeling zijn van de samenleving. Dat het wettelijk vastleggen geen overbodige luxe is, werd langs Waalse kant recent nog aangetoond bij de regeringsvorming. Met dit wetsvoorstel verzekeren we dat evenwicht ook in de toekomst. Bovendien is het een primeur dat men bij het vastleggen van genderquota rekening houdt met non-binaire personen. Het Brussels parlement doet dit als eerste van het land."