Brussels parlement vraagt regering om Mercosur handelsakkoord niet te steunen

19 Oktober 2020

Brussels parlement vraagt regering om Mercosur handelsakkoord niet te steunen

Het Brussels Parlement keurde vandaag een resolutie goed die de regering vraag om opnieuw te onderhandelen over het Mercosur handelsakkoord en er ambitieuze sociale en klimaatdoelstellingen in te verwerken. Voor Brusselse Parlementsleden Juan Benjumea-Moreno (Groen) en Marie Lecocq (Ecolo) brengt het verdrag zoals het vandaag voorligt te veel risico's mee. 'Door het gebrek aan bindende sociale en klimaat- en milieudoelstellingen, vormt dit handelsverdrag een bedreiging voor mens en planeet,' aldus Benjumea-Moreno.

Schadelijk voor mens en planeet en bovendien bron van oneerlijke concurrentie. Europese landbouwers moeten strenge milieu- en kwaliteitsnormen naleven, die niet gelden voor landbouwers in Latijns-Amerika. Dit akkoord biedt bovendien een vrijgeleide voor nog meer ontbossing in het Amazonewoud, iets wat de groenen absoluut willen voorkomen.

Benjumea-Moreno: 'Het Mercosur handelsakkoord, dat steeds meer druk zal uitoefenen op boeren hier en elders, is onverenigbaar met het Brusselse regeerakkoord dat menselijkheid voorop stelt. Bovendien vormt de grootschalige ontbossing van het Amazonewoud die hiermee gepaard zou gaan een grote bedreiging voor het klimaat. Dat moeten we dus te allen tijde zien te voorkomen.'

Met dit initiatief vragen de groene partijen samen met cdH, PS en one.brussels de regering om niet blind dit akkoord te steunen, maar opnieuw te onderhandelen. 'Samenwerking en handel, over landen en werelddelen heen, biedt heel wat voordelen. Een absolute voorwaarde voor internationale samenwerking is echter dat mens en planeet hier niet de tol voor betalen en dat er niet vastgehouden wordt aan verouderde methodes,' aldus Benjumea-Moreno.

In juni 2019 kondigde de Europese Commissie de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de vier Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) aan. Na die aankondiging riepen verschillende actoren waaronder vakbonden, landbouw- en milieuorganisaties en ook Europees Parlementslid Saskia Bricmont (Ecolo) op om dit akkoord opnieuw naar de tekentafel te sturen. Brussel maakt dit concreet en vraagt nu een positiever akkoord.